ဧဖက်သြဝါဒစာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏တမန်ဖြစ်သော ငါ ပေါလုသည် ဧဖက်မြို့၌ရှိနေသော သန့်ရှင်းသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကို ကြားလိုက်ပါ၏။ ၂ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘ ဘုရားသခင့်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ ၃ ငါတို့သည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မေတ္တာအားဖြင့်သန့်ရှင်းလျက်၊ အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ၄ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ခရစ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အားပေးသနားတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ၅-၆ ထိုဘုရားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့် ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ဘုန်းအသရေကို ချီးမွမ်းစေခြင်းငှာ၊ ငါတို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်း၊ အလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ ၇-၈ ခပ်သိမ်းသော သတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာ ငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များလှစွာသော ကျေးဇူးတော်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီ၊ ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွှေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ငါတို့သည်ခံရကြ၏။ ၉ ဘုရားသခင်သည် နှလုံးသွင်းတော်မူသောစေတနာတော်နှင့်လျော်သော အလိုတော်၏နက်နဲသောအရာကို ငါတို့အားပြတော်မူ၏။ ၁၀ ထိုနက်နဲသောအရာဟူမူကား၊ ကာလအချိန်စေ့စုံခြင်း၏သာသနာတွင် ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှတို့ကိုပေါင်း၍ ခရစ်တော်၌ချုပ်ခြာစေတော်မူလိမ့်သတည်း။ ၁၁ မိမိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍ အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြုပြင်တော်မူတတ်သောသူ၏ကြံစည်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း၊ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်အမွေခံဖြစ်ကြ၏။ ၁၂ အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောငါတို့အားဖြင့်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအကြေင်းဖြစ်သတည်း။ ၁၃ သင်တို့သည်လည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သမ္မာတရားကိုကြားနာရ၍ ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှ ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီ။ ၁၄ ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့မရောက်မှီကာလပတ်လုံး ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့အမွေ၏စရံဖြစ်တော်မူ၏။ ၁၅ ထိုကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ခြင်းအကြောင်းပြု၍ ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းလျက်၊ သင်တို့အဖို့အလိုငှာ ဆုတောင်းပဌနာပြုလျက်နေ၏။ ၁၇ ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသော အဘဖမည်းတော်သည်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသိခြင်းအလိုငှာ ပညာကို၎င်း၊ ထိုးထွင်းဉာဏ်ကို၎င်း၊ သင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်း၊ ၁၈ ခေါ်တော်မူသောကြောင့် မျှော်လင့်ရသောအရာကား၊ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ သန့်ရှင်းသူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကား အဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို၎င်း၊ ၁၉ ယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသည့်အလွန်ကြီးလှစွာသောတန်ခိုးတော်ကား အဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည်သိစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပဌာနာပြု၏။ ၂၀ ထိုတန်ခိုးတော်ကား၊ ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူ၍ ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတန်ခိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ၂၁ ခပ်သိမ်းသော်အထွဋ်အမြတ်၊ အာဏာစက်၊ တန်ခိုး၊ အစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝ၊ နောင်ဘဝ၌ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့အထက်၊ ကောင်းကင်အရပ်၌မိမိလကျ်ာတော်ဘက်မှာ အလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတာ်မူ၍၊ ၂၂ ခြေဖဝါးတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်၊ အသင်းတော်အဖို့အလို့ငှာ၊ သူ့ကိုအလုံးစုံတို့၏အချုပ်အခြာဦးခေါင်းဖြစ်စေတော်မူ၏။ ၂၃ ထိုအသင်းတော်ကား၊ အလုံးစုံတို့ကို အလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်သတည်း။