အလုပ်သမား အစည်းအရုံးညီလာခံ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ တတိယ အစည်းအဝေး

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ညီလာခံ ဗဟို ဉီးစီးအဖွဲ့၏ တတိယအစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ညိ|နှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကျိုက္ကဆံကွင်းရှိ ကျင်းပရေးဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ထို့နောက် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်သမား အစည်းအရုံးညီလာခံ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ တတိယ အစည်းအဝေး ပထမနေ့ အခမ်းအနားကို ကျိုက္ကဆံကွင်းအတွင်း ရှိ ဆရာစံခန်းမ၌ စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟို ကော်မတီဌာနချုပ်မှ ပုဂ0x035ိုလ်များ၊ ဒုတိယဝန်0x100ကီးများ၊ တောင်သူ လယ်သမားအစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့နှင့် လမ်းစဉ်လူငယ် စည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မတီ ဌာနချုပ်တို့မှ ပုဂ0x035ိုလ်များ၊ ဒုတိယ အ0x100ကိမ် အလုပ်သမားအစည်းအရုံးညီလာခံ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ တတိယအစည်းအဝေးတွင် ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ကော်မတီနှင့် ကော်မတီအသီးအသီးမှ ပုဂ0x035ိုလ်များ၊ တပ်မတော် စည်းရုံးရေးကော်မတီ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသပါတီ ကော်မတီ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်သူ့ကောင်စီတို့မှ ပုဂ0x035ိုလ်များ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအသီးသီးမှ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ လေ့လာသူများ တက် ရောက်0x100ကသည်။

ပထမနေ့ အစည်းအဝေးတွင် နံနက်ပိုင်း သဘာသပတိများ အဖြစ် အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဥက0x033ဋ္ဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်0x100ကီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားဝန်0x100ကီးဌာနဝန်0x100ကီး ဦးအုန်းကျော်နှင့် အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက0x033ဋ္ဌ ဦးဘငြိမ်းတို့ကလည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်း သဘာပတိအဖြစ် အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက0x033ဋ္ဌ ဦးအောင်မှီကလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သည်။

အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် နံနက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမား အစည်း အရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းလွင်က လည်းကောင်း၊မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘထွေး ကလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမနေ့အစည်းအဝေးတွင် အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ဗဟို ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက0x033ဋ္ဌ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်0x100ကီးဌာနနှင့် အလုပ်သမား ဝန်0x100ကီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားဝန်0x100ကီးဌာန ဝန်0x100ကီး ဦးအုန်းကျော် က အဖွင့်အမှာစကား ပြော0x100ကားသည်။

ထို့နောက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အစီရင် ခံစာ၊ အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ချက်(မူကြမ်း)၊ အလုပ်သမား အစည်းအရုံး စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ပြင်ဆင်ချက်(မူကြမ်း)၊ အလုပ်သမား အစည်း အရုံး ညီလာခံနှင့် အလုပ်သမားအစည်းအရုံး အဆင့်ဆင့် ပုံမှန် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းစနစ်များ ပြင်ဆင်ချက်(မူကြမ်း)တို့ကို တင်ပြကြသည်။

ထို့နောက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက အရေးယူ အပြစ်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့် အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အင်အားမှ လျှော့ချ ခဲ့ခြင်းများကို တင်ပြကြရာ သဘာပတိက ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ ၏ ဆန္ဒကိုရယူ၍ အတည်ပြုသည်။ ဆက်လက်၍ လစ်လပ် လျက်ရှိသော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်နေရာ အတွက် ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်တင်မြေ|ာက်သည်။

၁၉၈၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ကျင်းပသည့် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး၌ ပထမနေ့က တင်သွင်း ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ချက် (မူကြမ်း)၊ စည်းကမ်းနည်းလမ်းများ ပြင်ဆင်ချက်(မူကြမ်း)နှင့် နည်းစနစ်များ ပြင်ဆင်ချက်(မူကြမ်း)တို့ကို ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် များ၏ ဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကိုယ်စား ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘငြိမ်းက ပြန်လည် ဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် ယင်းအချက် အလက်များနှင့် စပ် လျဉ်း၍ သဘာပတိက ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆန္ဒကိုရယူ၍ အတည်ပြုသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ညီလာခံ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ တတိယအစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက် နှစ်ရပ်ကို သဘာပတိကအတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သဘာ ပတိ အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးအုန်းကျော်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ညီလာခံ ဗဟို ဦးစီးအဖွဲ့ တတိယအစည်းအဝေးကို ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲအချိန်တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပ ပြီးစီးသည်။[၁]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၄)