ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူများ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ပိတ်ပင်ထားသော အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ရှာရန်
ပထမဆုံး စာမျက်နှာပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
အချိန်တံဆိပ် ပစ်မှတ် သက်တမ်းကုန်လွန်မည် ပိတ်ပင်ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲသူ ပိတ်ပင်မှု ပါရာမီတာများ အကြောင်းပြချက်
၁၈:၅၅၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 202.165.86.169 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၁၈:၅၅၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ အလိုအလျောက်ပိတ်ပင် #1095 ၁၈:၅၅၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
၄ နာရီ နှင့် ၂၆ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာအား "J3lli may21" မှ မကြာသေးခင်က အသုံးပြုခဲ့သည်။ J3lli may21 ၏ ပိတ်ပင်မှုအတွက် ပေးထားသော အကြောင်းပြချက်မှာ "မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု" ဖြစ်သည်။
၁၈:၅၅၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ J3lli may21 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၀၈:၁၂၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 202.165.86.178 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၉:၄၀၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 103.135.217.162 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၆:၁၀၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ 8.29.105.31 (ဆွေးနွေး) ၁၆:၁၀၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂
၃၆၂ ရက်, ၁ နာရီ နှင့် ၄၂ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စာမျက်နှာများတွင် ပေါက်တတ်ကရများ ထည့်သွင်းမှု
၁၆:၅၂၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ QBFG (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
စာမျက်နှာမှ အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ထုတ်မှု: LTA
၀၉:၀၉၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:60b:308e:1173:b869:742a:d936 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၂:၀၄၊ ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 202.165.86.133 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၁:၁၇၊ ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ J3lli.Alex Mtch (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၁:၀၅၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 202.165.87.70 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
စာမျက်နှာများတွင် ပေါက်တတ်ကရများ ထည့်သွင်းမှု
၁၈:၁၉၊ ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 112.199.133.16 (ဆွေးနွေး) ၁၈:၁၉၊ ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
၈၃ ရက်, ၃ နာရီ နှင့် ၅၁ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၂:၂၅၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:60b:1aa1:1d3f:f9d5:b493:39a (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
 
၀၇:၀၆၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ Mergui Archipelago (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၁:၄၄၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 202.165.86.21 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၁:၄၃၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:60b:e93d:e4f2:29f3:99d4:e2d0 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ရေရှည် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု
၁၄:၀၂၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 103.134.204.159 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၀၈:၄၇၊ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 65.18.123.67 (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၇၊ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂
၃၃၈ ရက်, ၁၈ နာရီ နှင့် ၁၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၆:၃၇၊ ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ 65.18.123.73 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၁၆:၂၉၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ Jebat2 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၆:၂၉၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၂
၁၄၇ ရက်, ၂ နာရီ နှင့် ၁ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
တည်းဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲ
၁၅:၁၆၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ QBSR (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၁၅:၁၆၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၂
၁၄၇ ရက် နှင့် ၄၈ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
တည်းဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲ
၁၆:၅၄၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 65.18.122.96 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၀၂:၅၁၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 1.47.6.129 (ဆွေးနွေး) ၀၂:၅၁၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၂၈ ရက်, ၁၂ နာရီ နှင့် ၂၃ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု
၀၁:၀၄၊ ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 65.18.122.144 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၀:၅၉၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:7dfe:8dfa:70a7:f5ac:cef5 (ဆွေးနွေး) ၀၀:၅၉၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၂၅ ရက်, ၁၀ နာရီ နှင့် ၃၁ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၈:၃၂၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:c99e:6c40:57da:abd:ac23 (ဆွေးနွေး) ၁၈:၃၂၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၂၃ ရက်, ၄ နာရီ နှင့် ၄ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 
၀၁:၂၇၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:c99e:75:c481:8d0a:8137 (ဆွေးနွေး) ၀၁:၂၇၊ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၂
၁၃၉ ရက်, ၁၀ နာရီ နှင့် ၅၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
 
၀၄:၁၆၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:1c57:318d:1771:b457:5577 (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၆၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၁၉ ရက်, ၁၃ နာရီ နှင့် ၄၇ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အမည်မသိများသာ
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု
၁၈:၁၁၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 185.252.222.54 (ဆွေးနွေး) ၁၈:၁၁၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၁၁ ရက်, ၃ နာရီ နှင့် ၄၃ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
 
၁၅:၃၀၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 朝原商工聖戦部7 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ WikiBayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
Abusing multiple accounts or sockpuppetry (global sysop action)
၀၈:၂၈၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 124.13.206.118 (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၈၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂
၃၀၇ ရက်, ၁၇ နာရီ နှင့် ၅၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စာမျက်နှာများတွင် ပေါက်တတ်ကရများ ထည့်သွင်းမှု
၁၃:၂၆၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:829a:c082:221f:85b8:f764 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၀၉:၀၄၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ 8.21.11.250 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၇:၀၆၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 8.38.147.31 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
 
၀၉:၃၄၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 27.55.81.109 (ဆွေးနွေး) ၀၉:၃၄၊ ၃၀ မတ် ၂၀၂၂
၁၁၅ ရက်, ၁၉ နာရီ နှင့် ၆ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၈:၅၇၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ Si Thu Thein (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၀၈:၅၇၊ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
၂၅ ရက်, ၁၈ နာရီ နှင့် ၂၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၄:၅၀၊ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 1.46.150.99 (ဆွေးနွေး) ၀၄:၅၀၊ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
၂၄ ရက်, ၁၄ နာရီ နှင့် ၂၁ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စာမျက်နှာများတွင် ပေါက်တတ်ကရများ ထည့်သွင်းမှု
၀၉:၅၈၊ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:607:8bcd:ada3:d50:fd0c:2a9e (ဆွေးနွေး) ၀၉:၅၈၊ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂
၂၉၅ ရက်, ၁၉ နာရီ နှင့် ၂၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၆:၅၀၊ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 2400:ac40:c64:270b:3fd6:478a:d06f:5e54 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၆:၄၆၊ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 65.18.113.90 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၁၃:၂၁၊ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ 103.217.156.207 (ဆွေးနွေး) ၁၃:၂၁၊ ၁ မတ် ၂၀၂၂
၈၆ ရက်, ၂၂ နာရီ နှင့် ၅၂ မိနစ် ကျန်ရှိ
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၁:၂၄၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ 8.25.96.104 (ဆွေးနွေး) အကန့်အသတ်မရှိ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်
၁၄:၅၁၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ 8.25.96.124 (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၁၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၂
၂၅၁ ရက် နှင့် ၂၂ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၀၄:၁၂၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Learning U (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
၁၈:၀၆၊ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ J3l leper12 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အီးမေးလ်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု
၀၈:၅၇၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Khu Bue Reh (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၀၈:၅၇၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၂
၂၃၆ ရက်, ၁၈ နာရီ နှင့် ၂၉ မိနစ် ကျန်ရှိ
Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
harassment, rude comment
၀၇:၅၈၊ ၂၆ ဇွန် ၂၀၂၁ Zero One Technology (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု
၀၇:၄၉၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁ That Tun Aung That Tun Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု: Vandalism only account.
၁၇:၀၄၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁ Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ WikiBayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
Vandalism (global sysop action)
၁၈:၀၂၊ ၉ ဇွန် ၂၀၂၁ Kyawminthu95500 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) အကန့်အသတ်မရှိ Ninjastrikers (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
 • တည်းဖြတ်ခြင်း (ဆိုဒ်အနှံ့)
 • အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်
 • အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားရန်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု
ပထမဆုံး စာမျက်နှာပြီးခဲ့သော စာမျက်နှာနောက်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ