အင်း(အိုင်)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ရေကန် သို့မဟုတ် ချောင်းငယ်ကလေးများကို ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ရန် တည်ဆောက်ထားသော ရေရှိသော ကန်ကို အင်းဟု ခေါ်သည်။ (ဆည်၊ တာတမံ)