မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အင်ဂျက်တာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အင်ဂျက်တာ ဆိုသည်မှာ ဆီဖြန်းခေါင်း ဖြစ်ပြီး ဆိုလင်နွိုက်ဗားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကွိုင်တစ်ခုပါဝင်ပြီး ယင်းကွိုင်သို့ လျှပ်စစ်ဗို့အားတစ်ရပ်ပေးသွင်းသောအခါ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အတွင်းရှိ အပ်ဗားအား ဆွဲသွင်းစေခြင်းဖြင့် ထိပ်ဝပွင့်ကာ ဆီပိုက်လိုင်းမှ ဆီများအား အင်ဂျက်တာ ထိပ် အပေါက်ငယ်များမှ တစ်ဆင့် အင်ဂျင် မန်နီဖိုး လေဝင်လမ်းအတွင်းသို့ ဖြန်းသွင်းပေးပါသည်။ အင်ဂျက်တာတွင် အဆက်အသွယ်ဝါယာ နှစ်ပင်ပါပြီး တစ်ပင်သို့ အပေါင်းဗို့အားတစ်ရပ် ပုံသေပေးထားပြီး အနှုတ်ဗို့အား ပေးပို့ခြင်းကို ကရိုင်းရှပ်တည်နေရာ အာရုံခံမှ ရရှိသည့် အချက်ပြအပေါ်မူတည်၍ အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်ယူနစ် အတွင်းမှ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာက ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အင်ဂျက်တာ သို့ အနှုတ်ဗို့အားပေးပို့ခြင်းကို ထရန်စစ်စတာ ကို အဖွင့်အချက်ပြ အပိတ်အချက်ပြ ပေးပို့ကာ ပွင့်စေ ပိတ်စေခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။ အင်ဂျက်တာ ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးရာတွင်

  • ၁။ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးခြင်း
  • ၂။ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးခြင်း ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။

လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ ကွိုင် ခုခံမှုကို တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ အင်ဂျက်တာ အတွင်း အပ်ဗားမလုံ၍ လောင်စာဆီ ယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း ဆီထွက်လမ်းနှင့် အတွင်းတွင် အညစ်အကြေးစုပုံသဖြင့် လောင်စာဆီ ထွက်လမ်း ပိတ်နေမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ အင်ဂျက်တာ ကွိုင်ခုခံမှု မည်မျှရှိသည်ကို တိုင်းတာရန် ခုခံမှုတိုင်း မျိုးစုံတိုင်းမီတာအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။