မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အခြေပစ္စည်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အခြေပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတခု၏ မတည်ပစ္စည်းကို စာရင်းကိုင်သဘောအရ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလုံးအထည်ရှိပစ္စည်း ဖြစ်စေ၊ အလုံးအထည်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတခုက ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိုအရာမှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတခုခု ထုတ်ယူနိုင်လျှင် အခြေပစ္စည်း ဖြစ်လာသည်။ အလွယ်ဆိုရသော် ငွေဖော်နိုင်သည့် ပစ္စည်းပင် ဖြစ်သည်။