အကူအညီ:Redirect

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ရှိပြီးသားများကို သွယ်ဝိုက် လမ်းညွှန်ခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူသော လုပ်ထုံးဖြစ်သည်။ မိမိ သွယ်ဝိုက်လမ်းညွှန်လိုသော စာသားများကို ( [[]] )ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် မိမိသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ရည်ညွှန်းလိုပါက [[]] နှစ်ခုအကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ထည့်သွင်းပါက မြန်မာနိုင်ငံ ဆောင်းပါးစာမျက်နှာသို့ ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ရေးသားပါက အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ ကုဒ်နှင့်စာသားများ ထိကပ်ခြင်း မရှိပါက အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ချေ။ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း ရေးသားပါက အလုပ် မလုပ်ချေ။

သို့တည်းမဟုတ် မိမိရေးသားထားသော ဆောင်းပါးတစ်ခုနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသော်လည်း အမည်မတူသည့် ဆောင်းပါများအား ( #REDIRECT[[]]) တစ်ခုအားထည့်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် မိမိသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဟူသော ဆောင်းပါအား ရေးသားထားသည်။ သို့သော် မိမိ မဟုတ်သော အခြားသူသည် မြန်မာပြည် ဟုရေးသားထားပါက အောက်ပါကုဒ်အား ရေးသားနိုင်သည်။

သို့ရာတွင် အချို့ဆောင်းပါးများအတွက်မူ စဉ်းစားရန် လိုအပ်လေသည်။ အကယ်၍ မိမိ အသုံးပြုသော စာသားသည် လူအများ နားလည်သော စာသားဖြစ်သည်(သို့) လူအများအသုံးပြုသော စာသားဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကုဒ်များသည် ဆောင်းပါအား Edit ပြုလုပ်ပါက အောက်ချေတွင် ရေးသားထားပေးသည်။

သို့သော် အခြားလူ၏ ဆောင်းပါးအမည်သည် လူအများ နားလည်မလွယ်သော (သို့) လူအများ အသုံးပြုခြင်း နည်းသော စာသားဖြစ်ပါက မိမိစာသားဆီသို့ ပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် မိမိပြောင်းလိုသော ဆောင်းပါသည် အလွန်ကောင်းသော(သို့) အလွန်စကားပြေနိုင်သော ဆောင်းပါတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေပါက ထိုဆောင်းပါးအား မဖျက်သင့်ပေ။ မိမိ၏ ဆောင်းပါးကိုလည်း မဖျက်ခြင်၊ အခြားသူ၏ ဆောင်းပါးမှာလည်း အလွန်စကားပြေနိုင်သော ဆောင်းပါးတစ်ခု ဖြစ်နေမည်ဆိုပါစို့။ အောက်ဖော်ပြပါ ကုဒ်အား ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ မိမိမဖျက်လိုသော ဆောင်းပါ၏ ထိပ်မှ Edit ကို နိုပ်ယူပါ။ Edit ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် စာသားများ၏ အပေါ်ဆုံးတွင်

ဟူသော ကုဒ်အား ထည့်ပေးလိုက်ပါ၊ အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။


ထို့နောက် အထက်ပါအတိုင်း မိမိဆောင်းပါးအားပြင်ဆင်ပါ။ သို့သော် ကုဒ်အား မိမိရေးသားထားသော ဆောင်းပါးတွင်လည်း အောက်ပါကုဒ်အားထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။

ထိုအခါအောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။


ထို့အပြင် ရေးသားရာတွင် မိမိက အခြားအမည်ဖြင့် ဆောင်းပါတွင် ဖော်ပြပြီး ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ကို ထိုအကြောင်းအရား၏အခြားအမည်ဖြင့် ဖော်ပြလိုပါက အောက်ပါအတိုင်းရေးသားရာ၏၊၊ ဥပမာ-ကွန်ယက် နည်းပညာ‎ဟု မိမိက ရေးသားလိုသည်။ သို့သော် ဝီကီပိဒီယားတွင်ကား အခြားအမည် ကွန်ပြူတာကွန်ယက် နည်းပညာ‎ အမည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားပြီးဖြစ်မည်။ ထိုအခါ မိမိက ဤသို့ရေးသားနိုင်သည်။