လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု ဧရိယာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု ဧရိယာ ( Free Trade Area - FTA) သည် နိုင်ငံအလိုက် သွင်းကုန်များအပေါ်တွင် စည်းကြပ်သည့် အခွန်အကောက်များ ၊ ကိုတာများကို လျော့ချနိုင်ရန် နိုင်ငံများ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သဘောတူညီမှုများ (လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက် - Free Trade Agreement ) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာ အပိုင်းအခြား ဖြစ်သည်။


FTA တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့် နိုင်ငံများနှင့် ရပိုင်ခွင့် မတူညီကြချေ။ FTA တည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြားတွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပက်သတ်သည့် အခွန်အကောက်များ ၊ ကန့်သတ်ချက်များ ၊ တားမြစ်ချက်များကို လုံးဝ လျှော့ချ၍ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု ပြုနိုင်ပြီး လုပ်သားအင်အား ခွဲဝေခြင်း ၊ ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် အခြား နိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဝင်ငွေမြင့်မားလာရေးနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး လူနေမှုဘဝ မြင့်မားလာရေးအတွက် ရည်ရွယ်သည်။