ရိုမဂျိ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ရိုမဂျိသည် ဂျပန်ဘာသာစကား ရေးသားရာတွင် ရောမအက္ခရာများကို အသုံးပြုကာ ရောမအသံဖလှယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤရေးသားနည်းစနစ်ကို ဂျပန်ဘာသာစကာဖြင့် ရိုးမဂျိ(ローマ字) ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ရောမအက္ခရာဖြင့် အသံဖလှယ်ရာတွင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိ၏။ ရောမအသံဖလှယ်ရာတွင် အဓိကနည်စနစ်သုံးခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ Hepburn romanization, Kunrei-shiki romanization (ISO 3602), and Nihon-shiki romanization (ISO 3602 Strict) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ Hepburn system အမျိုးမျိုးကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။

ရောမအသံဖလှယ်ရာတွင် ကွဲပြားမှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]

Kana Revised Hepburn Nihon-shiki Kunrei-shiki
うう ū û
おう, おお ō ô
shi si
しゃ sha sya
しゅ shu syu
しょ sho syo
ji zi
じゃ ja zya
じゅ ju zyu
じょ jo zyo
chi ti
tsu tu
ちゃ cha tya
ちゅ chu tyu
ちょ cho tyo
ji di zi
zu du zu
ぢゃ ja dya zya
ぢゅ ju dyu zyu
ぢょ jo dyo zyo
fu hu
i wi i
e we e
o wo o
n, n' ( m) n n'

နေရာခြားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂျပန်စာရေးသားရာတွင် စကားလုံးများကြား၌ နေရာခြားလေ့မရှိပေ။ အချို့သောအခြေအနေများဖြစ်သည့် စကားလုံးများသည် ကောင်းစွာရှင်းလင်းမှုမရှိသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် နေရာခြားကာ ရေးလေ့ရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့် 結婚する အဓိပ္ပာယ် "လက်ထပ်သည်" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် စကားသည် 結婚 (kekkon, "လက်ထပ်ခြင်း") နှင့် する (suru, "ပြုလုပ်သည်") ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစကားလုံးကို ရောမအက္ခရာဖြင့် အသံဖလှယ်ပါက kekkonsuru ဟု ရေးသားကြပြီး အချို့သော ရေးသားသူများသည် နှစ်လုံးခွဲကာ kekkon suru ဟု ရေးကြသည်။

Roman letter names in Japanese[ပြင်ဆင်ရန်]

 • A; ē or ei (エー or エイ)
 • B; (ビー)
 • C; shī (シー, sometimes pronounced , スィー)
 • D; (ディー, alternative pronunciation , デー)
 • E; ī (イー)
 • F; efu (エフ)
 • G; (ジー)
 • H; eichi or etchi (エイチ or エッチ)
 • I; ai (アイ)
 • J; or jei (ジェー or ジェイ)
 • K; or kei (ケー or ケイ)
 • L; eru (エル)
 • M; emu (エム)
 • N; enu (エヌ)
 • O; ō (オー)
 • P; (ピー)
 • Q; kyū (キュー)
 • R; āru (アール)
 • S; esu (エス)
 • T; (ティー, and alternatively pronounced , テー)
 • U; (ユー)
 • V; vi (ヴィ, though often pronounced bui, ブイ)
 • W; daburyū (ダブリュー)
 • X; ekkusu (エックス)
 • Y; wai (ワイ)
 • Z; zetto, zeddo (ゼット, ゼッド)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]