ယောရှိခမြို့၊ ရှိမနဲ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ယောရှိခမြို့ (吉賀町 ယောရှိခ− ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိမနဲခရိုင်၊ ခနိုအရှိတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၆၂၃၁ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၉ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၃၃၆.၂၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]