မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ[ပြင်ဆင်ရန်]

(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁၅/၉၀)

၁၃၅၂ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်

(၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်)

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

 • အခန်း(၁) - အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
 • အခန်း(၂) - တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်
 • အခန်း(၃) - ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
 • အခန်း(၄) - မတည်ငွေရင်းနှင့်အမြတ်ခွဲဝေမှု
 • အခန်း(၅) - ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
 • အခန်း(၆) - သုံးစွဲငွေ ထုတ်ဝေခြင်း
 • အခန်း(၇) - အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေး
 • အခန်း(၈) - ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး
 • အခန်း(၉) - နိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့် နိုင်ငံခြားသုံးသီးသန့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု
 • အခန်း(၁၀) - တားမြစ်ချက်များ
 • အခန်း(၁၁) - ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်
 • အခန်း(၁၂) - အထွေထွေ

<referenceshttp://www.president-office.gov.mm/hluttaw/law/2013/07/15/id-3759