မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ၁၂-၁-၁၉၇၂ ရက်စွဲပါ ဥပဒေ အမှတ်-၂ (၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ)အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၈-၃-၁၉၉၄ ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ် ၁/၉၄ (၁၉၉၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ဥပဒေ) အရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သည် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်း ကောင်စီ သက်တမ်းများတစ်လျှောက် ကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။[၁]

ဖွဲ့စည်းပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် (၄)နှစ် တစ်ကြိမ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသည်။[၁]

 • ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် - ဥက္ကဋ္ဌ
 • ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ် - ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
 • တစ်ဆယ်ဦးထက်မပိုသော နိုင်ငံသားစာရင်းပညာရှင်များ - အဖွဲ့ဝင်များ
 • လေးဦးထက်မပိုသော သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများ - အဖွဲ့ဝင်များ
 • ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ - အတွင်းရေးမှူး
 • ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ - တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက် အောင်မြင်စေရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။

 • စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်နှင့်သင်တန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ
 • လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်စာမေးပွဲ နှင့် ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်စာမေးပွဲစာစစ် ကော်မတီ
 • မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်စံ ကော်မတီ
 • စာရင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍဖြေလျော့မှုပေးရေး ကော်မတီ
 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမွမ်းမံပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီ
 • ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ
 • မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဆုနှင့် ပညာရေးရန်ပုံငွေကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့
 • မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်လျှောက်လွှာ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လျှောက်လွှာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့

တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။[၁]

 • အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက စာရင်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံပါက အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊
 • ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
 • စာရင်းပညာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်တွေ့သင်ကြားပေးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်လုပ်သက် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်သည့် စာရင်းကိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့် ဘွဲ့များကို စိစစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရရှိထားသည့် နိုင်ငံသားများအား မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်ထားခြင်း၊ ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
 • စာရင်းပညာ ခေတ်မီတိုးတက်စေရေးကို ရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • စာရင်းကိုင်အလုပ် သင်ကြားပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏အမည်စာရင်းကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအား လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ ဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်သော စာရင်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချမှုအဆင့် မီ မမီ လိုအပ်သလို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊
 • လိုအပ်သော ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ ယင်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၏ တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
 • စာရင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
 • တာဝန်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် စာရင်းပညာရှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖောက်ဖျက်သော ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကို အရေးယူခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ထမြောက်အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်မှတ်ပုံတင်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်းအား လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

သင်တန်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၃၀-၆-၂၀၁၂ နေ့အထိ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (၁၉၇၁) ဦး နှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (၃၈၈၈) ဦး မွေးထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ၃၀-၆-၂၀၁၂ နေ့အထိ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သူ (၁၀၁၇) ဦး ရှိပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်သူ (၁၀၀၂) ဦး ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယခင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များကို လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလျက် ရှိသည်။

လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီသည် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ၉-၁၀-၁၉၇၂ နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ သင်တန်းကာလမှာ ၂ နှစ် ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများသည် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့များတွင် နံနက် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိနှင့် စနေနေ့တွင် နံနက်ပိုင်း ၇ နာရီ မှ ၁၂ နာရီ အထိ စာတွေ့သင်ကြား ရသည်။ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအား စာရင်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်နိုင်သူများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီသည် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များ(ရန်ကုန်၊မိတ္ထီလာ၊ မုံရွာ) မှ ဝါဏိဇ္ဖဘွဲ့ (B.com) နှင့် စာရင်းကိုင် ပညာဘွဲ့(B.Act) နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲကို အဆင့်ကောင်းကောင်းဖြင့် အောင်မြင်သူများသည် လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် လျှောက်လွှာကို သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသတင်းစာ လျှောက်လွှာခေါ်ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါနှစ်၌ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလျှောက်ဖြစ်ခဲ့သူများသည် နောင်နှစ်သင်တန်းများ၌ တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် လုံးဝမရှိပေ။

လျှောက်ထားသူများ၏ နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲရမှတ် စုစုပေါင်းကို စိစစ်၍ အမှတ်အများအနည်းအလိုက် (In Order of Merit) အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူများကိုသာ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း(ပထမပိုင်း) ဝင်ခွင့်ရသူအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာလက်ခံသည်။ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း(ဒုတိယပိုင်း)စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအနက် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သူများကို လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းသို့ ပေါင်းကူးတက်ရောက်ခွင့်ကို ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ပညာသင်နှစ်၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၇) မှစ၍ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်အများဆုံးဖြင့် အောင်မြင်သူများအနက်မှ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၌ ကြေညာပေးသည်။

သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် သင်တန်းဝင်ကြေး၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းသင်တန်း စတက်စဉ်ကတည်းက သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး (၁)လအတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ စာသင်ကြားခြင်း နှင့် အလုပ်သင်ဆင်းခြင်းကို တပြိုင်နက်တည်း(သို့မဟုတ်) ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း ၂ ပိုင်းစလုံး စာမေးပွဲအောင်မြင်မှသာ အလုပ်သင်ဆင်းခြင်း နည်းလမ်းနှစ်ခုအနက် တစ်ခုကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ပြီးပါက လုံးဝပြောင်းလဲခွင့်မပြုပပေ။ အလုပ်သင်ဆင်းလိုသည့် စာရင်းစစ်အဖွဲ့များ၏ အမည်စာရင်းအား သင်တန်းသား/သူမှ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စာသင်ကြားခြင်းနှင့် အလုပ်သင်ကြားမှု ခွဲထုတ်သည့်စနစ်အရ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို မထိခိုက်စေသည့် မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် အခြားသင်တန်းများကိုလည်း တက်ရောက်နိုင်သည်။ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်းစာမေးပွဲအား အောင်မြင်ပြီး အလုပ်သင်လုပ်သက်အတွင်း လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အတတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီတွင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၀)ကို ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ နေပြည်တော်တွင်လည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ [၂]

ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစာရင်းကိုင်ဒီပလိုမာ (Government Diploma in Accountancy) နှင့် အထက်တန်းစာရင်းကိုင်ပညာသင်တန်း (Advanced Accountancy Class) တို့ကို အိန္ဒိယအစိုးရမှ ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့ကြီးများ၌သာ စာစစ်ဌာန ဖွင့်လှစ်၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုစေခဲ့ပြီး ၁၉၂၅ ခုနှစ်မှ သာ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ စာစစ်ဌာနတစ်ခု သတ်မှတ်၍ ဖြေဆိုစေခဲ့သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်၌ ကူးသန်းရေးနှင့် စီးပွားရေးပညာသင်ကျောင်း ဟူ၍ အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။

၁၉၃၂ ခုနှစ် အတွင်း၌ အိန္ဒိယအစိုးမှ ၂၆-၃-၁၉၃၂ ရက်စွဲပါ စာရင်းကိုင်များ မှတ်ပုံတင်ရေး ကြေငြာချက်စာအမှတ် ၂၁၃(၁၁) တီ နှင့် အီး (အေဘီ) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်စာကိုင် Registered Accountant (RA) လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးနည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီး အစိုးရစာရင်းကိုင်ဒီပလိုမာ သင်တန်းများအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းစစ်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးနည်းဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီး ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်၌ ပထမနှစ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် စာမေးပွဲတစ်ကြိမ်သာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ် ၌ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (Burma Accountancy Board) ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ပထမနှစ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းအား ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၌ ပထမဦးဆုံး ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး နည်းဥပဒေအား ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည့် မြန်မာပြည်စာရင်းစစ်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးနည်းဥပဒေကို အစားထိုးသည့် ဥပဒေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးအစိုးရမှ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး နည်းဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီသည် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ၅-၃-၁၉၇၃ နေ့မှ စ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းကာလ မှာ ၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခင်က စာသင်ခန်း နေရာအခက်အခဲကြောင့် နံနက်ပိုင်းတွင် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ တစ်ကြိမ်၊ ညနေပိုင်းတွင် ၅ နာရီမှ ၇ နာရီအထိ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ခွဲပြီး သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်းသားများသည် တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ နံနက် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဘာသာရပ် တိုးချဲ့မှုအရ စာသင်ချိန်တိုးမြှင့် ညိုနှိုင်းရ‌လေ့ရှိသည်။ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်းသားများသည် စာတွေ့သင်ကြားရပြီး လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းသားများကဲ့သို့ လက်တွေ့လေ့လာဆည်းပူးမှု မပြုလုပ်ရပေ။ တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ဘွဲ့ရရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးမှ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်းဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သော ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ သင်တန်းသားအဖြစ် လက်ခံသည်။

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်းတွင် အစိုးရရုံးဌာန ဝန်ထမ်းများအတွက် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃)ရက်နေ့မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ဘွဲ့ရဝန်ထမ်းများ လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်သည်။ နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်းတွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများကိုသာ လက်ခံ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး သင်တန်းကျောင်းဆောင်သစ်ကြီး ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ လောလောဆယ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရခြင်း မရှိသေးဘဲ လျှောက်ထားသူ အားလုံးလက်ခံ သင်ကြားပေးလျှက် ရှိသည်။[၃]

အကိုးအကား[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ နောက်ခံသမိုင်း။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 2. လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင်သင်တန်း။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။