မဲအိဝမြို့၊ ဂွန်းမ

From ဝီကီပီးဒီးယား
Jump to navigation Jump to search

မဲအိဝမြို့ (明和町 မဲအိဝမချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဂွန်းမခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၁၀၂၄ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၅၆၁ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၉.၆၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[edit]