မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မော်ဂျူး:WikidataCheck

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon မော်ဂျူးမှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]
local p = {}

function p.wikidatacheck(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
  
  local property = config.property
  local value = config.value or ""
  local catbase = config.category
  local namespaces = config.namespaces
  local ok = false -- one-way flag to check if we're in a good namespace
  local ns = mw.title.getCurrentTitle().namespace
  for v in mw.text.gsplit( namespaces, ",", true) do
    if tonumber(v) == ns then
      ok = true
    end
  end
  if not ok then -- not in one of the approved namespaces
    return ""
  end
  local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not entity then -- no Wikidata item
    return "[[Category:" .. catbase .. " not in Wikidata]]"
  end
  local claims = entity.claims or {}
  local hasProp = claims[property]
  if not hasProp then -- no claim of that property
    return "[[Category:" .. catbase .. " not in Wikidata]]" -- bad. Bot needs to add the property
  end
  local propValue = hasProp[1].mainsnak.datavalue.value -- This should eventually iterate over all possible values?
  if value == "" then
    return nil -- Using Wikidata
  elseif propValue == value then
    return "[[Category:" .. catbase .. " same as Wikidata]]" -- yay!
  else
    return "[[Category:" .. catbase .. " different from Wikidata]]" -- needs human review :(
  end
end

return p