မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မော်ဂျူး:Uses Wikidata

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon မော်ဂျူးမှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]
local p = {}

function p.usesProperty(frame)
	local parent = frame.getParent(frame)
	local result = ''
	local ii = 1
	while true do
		local p_num = mw.text.trim(parent.args[ii] or '')
		if p_num ~= '' then
			local label = mw.wikibase.label(p_num) or "NO LABEL"
			result = result .. "<li><b><i>[[d:Property:" .. p_num .. "|" .. label .. " <small>(" .. string.upper(p_num) .. ")</small>]]</i></b> (see [[d:Property talk:" .. p_num .. "|talk]]; [[d:Special:WhatLinksHere/Property:" .. p_num .. "|uses]])</li>"
			ii = ii + 1
		else break
		end
	end
	return result
end
 
return p