မော်ဂျူး:Location map/data/Asia

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon မော်ဂျူးမှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]
return {
	name = 'Asia',
	x = '(52.8948) * (cos($1*0.01745329252) * sin(($2-95.0) * 0.01745329252)) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) * 0.5)^-0.5 )-(-50.0)',
	y = '(100+(-59.381)) - (59.381) * ( cos(50.0*0.01745329252) * sin($1*0.01745329252) - sin(50.0*0.01745329252) * cos($1*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252) ) * ( ((1+sin($1*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos($1*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(($2-95.0)*0.01745329252)) *0.5)^-0.5 )',
	image = 'Asia_laea_location_map.svg',
	image1 = 'Asia_laea_relief_location_map.jpg'
}