မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်(Natural language processing)ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာနှင့် လူသားတို့ဆက်သွယ်နိုင်ရန် မိခင်ဘာသာစကားအား ကွန်ပျူတာ၌ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်သည် တီထွင်ဖန်တီးထားသော အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ် (artificial intelligence)၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် ကာလအတွင်းမှာ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ယင်းထက် စောလျှင်စွာလည်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၌ စက်၏ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အသိဉာဏ် ဆိုသည့် ဆောင်းပါးသည် ထင်ရှားခဲ့သည်။