ဘိုင်လော၊ ညွန်ကြားချက်၊ အသင်းဥပဒေ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

( By Laws or Bye Law ) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကိုမဆန့်ကျင်ဘဲ မြူနီစီပယ် (Municipal) ဌာနများက ၎င်းတို့၏ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တဆင့်ခံဥပဒေပြုခြင်းဖြစ်သည်။