ဘရစ်ချ် ပတ်လမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဝိ စတုန်း ဘရစ်ချ် ပတ်လမ်း

(၁) လျှပ်စစ်စီးနိုင်သည့် path နှစ်ခုအကြား ဆားကစ်ပြားပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ထားချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ (၂) ဒိုင်အုတ် လေးခုပါဝင်သော လှိုင်းပြည့် rectifier (AC ကို DC ပြောင်းသည့် device) တစ်ခုဖြစ်သည်။ (၃) အပူချိန်လွန်ကဲ့မှုနှင့် အခြားအမှားပါ အခြေအနေမျိုးများကို အစားထိုးကာကွယ်ပေးရန် အချို့သော data acquisition transducer များတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ခုခံမှု ( လျှပ်ခံအား ) အတိအကျ တိုင်းတာရေးအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသည်။ Wheatstone bridge ဟုခေါ်သည့် နည်းစနစ်တစ်ခုမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Pressure သို့မဟုတ် Stress တိုင်းတာရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခုခံမှုအပြောင်းအလဲ အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်အတွက် bridge circuit ခေါ် ပေါင်းကူးလျှပ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခု လိုအပ်သည်။