ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာရပ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search


ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာရပ်(Programming Language)ဆိုသည်မှာ၊ကွန်ပျူတာအား ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်စေရန် အမိန့်ပေးစာသားများကို ရေးသားရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော ဘာသာစကားများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။[၁] ဤသို့သော အမိန့်ပေး အစီအစဉ်အစုအဝေးကိုပရိုဂရမ်ဟု ခေါ်ဆိုပြီး၊ ပရိုဂရမ်များကို ရေးသားခြင်းအား ပရိုဂရမ်မင်းဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ သဘာဝ ဘာသာစကားများကဲ့သို့ပင်၊ ရေးသားပုံစနစ် (ပရိုဂရမ်သဒ္ဒါ) နှင့်၊ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိ၏။


ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ISO 5127—Information and documentation—Vocabulary, clause 01.05.10 တွင်၊ ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာစကားအား [ပရိုဂရမ် ရေးသားရန် ပြင်ဆင်ထားသော ဘာသာစကား] ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။