ဒိုင်းဂိုမြို့၊ အိဘရခိ

From ဝီကီပီးဒီးယား
Jump to navigation Jump to search

ဒိုင်းဂိုမြို့ (大子町 ဒိုင်းဂိုချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိဘရခိခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၇၉၈၀ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၅၅.၂ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၃၂၅.၇၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[edit]