တိုင်းခိမြို့၊ မိအဲ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

တိုင်းခိမြို့ (大紀町 တိုင်းခိ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိအဲခရိုင်ဝတရိုင်တိုင်း တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၉၆၄၃ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၄၀.၉ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၃၃.၅၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]