တမ်းပလိတ်:Markup

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

This template is used to present markup or code side by side with the output it renders.

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမီတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
margin-leftmargin-left

To set a margin on the table's lefthand side.

နဂိုအတိုင်း
0
Stringထည့်လိုပါက
widthwidth

To set the table's overall width.

နဂိုအတိုင်း
100%
Stringထည့်လိုပါက
stylestyle

For CSS styles amending the table's overall appearance.

Stringထည့်လိုပါက
noheadersnoheaders

Set (as e.g. noheaders=on) to suppress the columns' headings and table's title.

Stringထည့်လိုပါက
titletitle

Title above table.

Stringထည့်လိုပါက
colheaderstylecolheaderstyle

For CSS styling to amend the appearance of each column's heading.

Stringထည့်လိုပါက
col1headerstylecol1headerstyle

For CSS styling to amend the appearance of the first column's heading. Overrides (but does not replace) colheaderstyle.

Stringထည့်လိုပါက
col1col1

First column (markup/code)'s heading.

နဂိုအတိုင်း
"Markup"
Stringထည့်လိုပါက
col2headerstylecol2headerstyle

For CSS styling to amend the appearance of the second column's heading. Overrides (but does not replace) colheaderstyle.

Stringထည့်လိုပါက
col2col2

Second column (output)'s heading.

နဂိုအတိုင်း
"Renders as"
Stringထည့်လိုပါက
codestylecodestyle markupstyle

For CSS styles amending the presentation of the first column (markup/code)'s content (e.g. a smaller font-size).

Stringထည့်လိုပါက
outputstyleoutputstyle

For CSS styles amending the presentation of the second column (output)'s content.

Stringထည့်လိုပါက
11

row 1, first column (markup/code)'s content.

Stringထည့်လိုပါက
22

row 1, second column (output)'s content.

Stringထည့်လိုပါက
33

row 2, first column's content (etc).

Stringထည့်လိုပါက
44

row 2, second column's content (etc).

Stringထည့်လိုပါက
3939

First column's content in last possible row.

Stringထည့်လိုပါက
4040

Second column's content in last possible row.

Stringထည့်လိုပါက

Usage[ပြင်ဆင်ရန်]

Each cell in the first ("Markup") column uses <pre> to retain newlines and spaces but styled to allow content to wrap within it. It is usually desirable to escape the content of these cells so that the markup is displayed by wrapping the markup in <nowiki>. It is technically not possible to add this feature to the template.

Each cell in the second ("Renders as") column is usually the unescaped markup copied from the corresponding "Markup" cell before it. There are instances where this may differ:

 • If the first line includes wikimarkup that must start on a new line such as #, * or ; then use <nowiki /> before the first line; see examples below.
 • Header markup such as == will show in the page table of contents; use {{fake heading}}.
 • Some templates will place the page in a maintenance category, which is usually undesired:
 • Some templates may have error checking that places the page in a maintenance category. Suppress the category as possible:
  • Citation Style 1 templates can suppress the maintenance category by setting |template doc demo=true.

Limitations[ပြင်ဆင်ရန်]

<nowiki>[ပြင်ဆင်ရန်]

If you don't wrap the content of the markup cell in <nowiki>, then any template markup will not be escaped, it will be expanded.

This example shows the markup for {{tl|tag}}:

Renders as Expected rendering
{{[[Template:tag|tag]]}} 
{{tl|tag}}

HTML entities[ပြင်ဆင်ရန်]

HTML entities are parsed in the markup cell:

Nowikied markup shows as Expected markup
 – 
&nbsp;&ndash;

To work around this, replace the & with &amp; thus &amp;nbsp; will show as &nbsp;

List and indent markup[ပြင်ဆင်ရန်]

If the first line includes wikimarkup that must start on a new line such as #, * or ; then use <nowiki />:

Without <nowiki />
Markup Renders as
# Item 1
# Item 2
# Item 3
# Item 4 
# Item 1
 1. Item 2
 2. Item 3
 3. Item 4
With <nowiki />
Markup Renders as
<nowiki />
# Item 1
# Item 2
# Item 3
# Item 4 
 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3
 4. Item 4

Examples[ပြင်ဆင်ရန်]

Simple[ပြင်ဆင်ရန်]

Markup Renders as
'''Bold text''' 
Bold text
''Italic text'' 
Italic text

More complex[ပြင်ဆင်ရန်]

Note that {{Markup}}'s second argument here uses {{fake heading}} and {{fake citation needed}}.

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.{{#tag:ref|A footnote.<ref>A reference for the footnote.</ref>|group=nb}} The cow jumped over the moon.{{fact}}

 == Notes ==
 {{reflist|group=nb}}

 == References ==
 {{reflist}}
  
The quick brown fox jumps over the lazy dog.[nb ၁] The cow jumped over the moon.တမ်းပလိတ်:Fake citation needed
Notes
 1. A footnote.[၁]
References
 1. A reference for the footnote.

Multiple rows[ပြင်ဆင်ရန်]

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

With title[ပြင်ဆင်ရန်]

Foxes and dogs
Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Showing rendered HTML[ပြင်ဆင်ရန်]

When a template is enclosed within {{code}}, it shows the rendered HTML:

Markup Renders as
{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}} 
White၊ T. H. (1977)။ The Book of Merlyn
{{code|{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}}} 
<cite id="CITEREFWhite1977" class="citation book cs1">White၊ T. H. (1977)။ ''The Book of Merlyn''။</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Book+of+Merlyn&rft.date=1977&rft.aulast=White&rft.aufirst=T.+H.&rfr_id=info%3Asid%2Fmy.wikipedia.org%3A%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA%3AMarkup" class="Z3988"></span>'"`UNIQ--templatestyles-00000037-QINU`"'

See also[ပြင်ဆင်ရန်]

 • {{Markup2}} for bulleted and indented markup.
 • {{Markupv}} for the vertical presentation (above/below) of markup/code and its output.