တမ်းပလိတ်:Infobox user

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
— Wikipedian —
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

အသုံးပြုပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

Copy and paste the template below. All parameters are optional. Parameter names must be in lower case.

{{Infobox user
<!-- INFOBOX FORMATTING -------->
| abovecolor   = 
| color      = 
| fontcolor    = 
| abovefontcolor = 
| headerfontcolor = 
| tablecolor   = 
<!-- LEAD INFORMATION ---------->
| title      = <!-- optional, defaults to {{BASEPAGENAME}} -->
| status     = 
| image      = 
| image_caption  = 
| image_width   = 
| name      = 
| birthname    = 
| real_name    = 
| gender     = <!-- male/female (en)-->
| languages    = 
| birthdate    = 
| birthplace   = 
| location    = 
| country     = 
| timezone    = 
| current_time  = <!-- example for San Francisco: {{current time|UTC-8}} -->
| nationality   = 
| ethnicity    = 
| race      = 
| height     = 
| weight     = 
| hair      = 
| eyes      = 
| handedness   = 
| blood_type   = 
| sexuality    = 
| iq       = 
| personality_type= 
| alignment    = 
<!-- FAMILY & FRIENDS ---------->
| marital status = 
| spouse     = 
| girlfriend   = 
| boyfriend    = 
| children    = 
| siblings    = 
| pets      = 
<!-- EDUCATION & EMPLOYMENT ---->
| occupation   = 
| employer    = 
| education    = 
| primaryschool  = 
| intschool    = 
| highschool   = 
| college     = 
| university   = 
<!-- INTERESTS & BELIEFS ------->
| hobbies     = 
| religion    = 
| politics    = 
| aliases     = 
| phonemodel   = 
| movies     = 
| books      = 
| interests    = 
<!-- CONTACT INFO -------------->
| website     = <!-- {{URL|example.com}} -->
| blog      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| email      = <!-- {{no spam|account|example.com}} -->
| icq       = 
| aim       = 
| gtalk      = 
| jabber     = 
| skype      = 
| msn       = 
| yahoo      = 
| mac       = 
| irc       = 
| facebook    = 
| google+     = 
| instagram    =
| linkedin    = 
| pinterest    = 
| twitter     = 
| youtube     = 
| flickr     = 
<!-- SUBPAGES ----------------->
| subpages    = 
<!-- ACCOUNT STATISTICS ------->
| joined_date   = 
| first_edit   = 
| reviewer    = 
| rollbacker   = 
| template_editor = 
| file_mover   = 
| check_user   = 
| account_creator = 
| admin      = 
| bureaucrat   = 
| overseer    = 
| edit_count   = 
| permissions   = 
| signature    = 
<!-- USERBOXES ---------------->
| userboxes    = 
<!-- CUSTOM FIELDS ------------>
| custom_header  = 
| custom_data   = 
| custom_label1  = 
| custom_data1  = 
| custom_label2  = 
| custom_data2  = 
| custom_label3  = 
| custom_data3  = 
| custom_label4  = 
| custom_data4  = 
| custom_label5  = 
| custom_data5  = 
| custom_label6  = 
| custom_data6  = 
| custom_label7  = 
| custom_data7  = 
| custom_label8  = 
| custom_data8  = 
| custom_label9  = 
| custom_data9  = 
}}