တမ်းပလိတ်:Infobox settlement/testcases

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search
more tests အတွက် Template:Infobox settlement/testcases2 ကို ကြည့်ပါ။

Case 0: Linares[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 1: Detroit[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 2: Ziketan Town[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 3: Ponte San Giovanni[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 4: Gorssel[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 5: Herāt[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 6: Baghdad[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 7: Sequim, Washington[ပြင်ဆင်ရန်]

Test multiple pushpin maps and image_alt

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 8: Toronto[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 9: Briarcliff Manor, New York[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 10: Briarcliff Manor, New York (with extra parameters)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 11: Fort Worth, Texas[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 12: Kentucky time zone[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases

Case 13: Indiana time zone[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement}}

Infobox settlement/testcases

{{Infobox settlement/sandbox}}

Infobox settlement/testcases


ကိုးကား

These references will appear in the article, but this list appears only on this page.