တတဲရှိနမြို့၊ နဂါနို

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

တတဲရှိနမြို့ (立 科 町 တတဲရှိန − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနဂါနိုခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၇၁၈၉ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၀၈ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၆၆.၈၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]