ဆွေးနွေးချက်:ယူဇနာ

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ျမန္မာ (အျခင္ ၊ အ၀င္ ) အေခၚမ်ား

၂လျမဴ = ၁ လျမက္ ၂လျမတ္ = ၁ လမယ္ ၂လမယ္ = ၁စလယ္ ၂စလယ္ = ၁ခြက္ ၂ခြက္ = ၁ျပည္ ၄ျပည္ = ၁စိတ္ ၂စိတ္ = ၁ခြဲ ၂ခြဲ = ၁တင္း ၁တင္းခြဲ = ၁အိပ္ စပါး ၂၅တင္း = လွည္းတစ္စီးတိုက္ ဆန္တစ္အိပ္ = ၁၀၈ ေပါင္

ျမန္မာအတိုင္းအတာအေခၚမ်ား ၁၀ ဆံခ်ည္ = ၁ ႏွမ္း ၆ ႏွမ္း = ၁ မုေယာ ၄ မုေယာ = ၁ လက္သစ္ ၈ လက္သစ္ = ၁ မိုက္ ၃ မိုက္ = ၁ ေတာင္ ၄ ေတာင္ = ၁ လံ ၇ ေတာင္ = ၁ လံ ၂၀ တာ = ၁ တာ ၂၀ ဥသာဘ = ၁ ေကာသ ၄ ေကာသ = ၁ ဂါ၀ုဒ္ ၄ ဂါ၀ုဒ္ = ၁ ယူဇနာ ၁ ယူဇနာ = ၁၂ မိုင္ ၆ ဖာလံု ၄ သံၾကိဳး

ေနကိုၾကည့္၍ အခ်ိန္မွတ္သားျခင္းမ်ား ၁။ နံနက္ေနအာရံုတက္ အခ်ိန္ ၂။ နံနက္ေနထြက္တစ္္ျပဴ အခ်ိန္ ၃။ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္း အခ်ိန္ ၄။ နံနက္လင္းအားၾကီး အခ်ိန္ ၅။ ေနထန္းတစ္ဖ်ား အခ်ိန္ ၆။ ေနမြန္းလတ္ အခ်ိန္ ၇။ ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္ ၈။ ေနမြန္းတိမ္း အခ်ိန္ ၉။ ေနမြန္းလြဲ အခ်ိန္ ၁၀။ ညေနေစာင္း အခ်ိန္ ၁၁။ ညေန အခ်ိန္ ၁၂။ ေန၀င္ဆည္းဆာ အခ်ိန္ ၁၃။ ေန၀င္ရီတစ္ေရာ အခ်ိန္ ၁၄။ ေန၀င္ျဖိဳးျဖ အခ်ိန္ ၁၅။ ႏြားရိုင္းသြင္း အခ်ိန္ ၁၆။ ညီအစ္ကိုမသိတစ္သိ အခ်ိန္ ၁၇။ ေန၀င္မိုးခ်ဳပ္ အခ်ိန္

ၾကက္တြန္သံႏွင့္ အရပ္ဓေလ့အေခၚမ်ား ၁။ အိပ္တန္းတက္ = ညေန ၆နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၂။ သူငယ္တိတ္ဆိတ္ = ည ၈နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၃။ သၾကီးေခါင္းခ် = ည ၁၀နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၄။ သန္းေခါင္ခ်ိန္ = ည ၁၂နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၅။ လုလင္ျပန္ = နံနက္ ၂နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၆။ ၾကက္ဦးတြန္ = နံနက္ ၄နာရီ ၾကက္တြန္သံ ၇။ လင္းၾကက္ = နံနက္ ၆နာရီ ၾကက္တြန္သံ