ဆွေးနွေးချက်:မျက်မှန်

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါ၀ါကို ၇၅ ၊ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ စသဖြင့် တိုင်းတာပီး တချို့နိုင်ငံများမှာ ၁.၀ ၊ ၁.၅ စသဖြင်းတိုင်းတာကြပါသည်။ ဘယ်လို conversion လုပ်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ

မျက်မှန်အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စတင်ပါ။

ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စတင်ရန်