ဆားအ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

"ဆွားအ်" သည် ချင်တွယ်သော ခွက်တခုဖြစ်လေသည်။ ၎င်း၏ ဗဟုဝုဇ် ကိန်းမှာ "အပ်ဆ်ဝါးအ်" ဖြစ်လေသည်။ ဤ ချင်ခွက် ကို ရောင်းဝယ်ရာတွင် တိုင်းတာရန်အသုံးပြုလေသည်။

ဖေကဟ်ပညာရှင်များထံတွင် ဆားအ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ရာ၌ ကွဲလွဲချက်များ ရှိလေသည်။

ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် အိုလမာ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ တစ် ဆွားအ်သည် ၂ပိဿာ ၂၀သါးနှင့် ညီမျှလေသည်။