စာလုံး

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တို့တွင် တွင် စာလုံး ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် အစိတ်အပိုင်း (unit) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် grapheme၊ grapheme-like unit ခေါ် သဘာဝ ဘာသာစကား (natural language) များတွင် အက္ခရာ သို့မဟုတ် syllabary အဖြစ်ရှိသော သင်္ကေတ များဖြစ်ကြသည်။

စာလုံး၏ ဥပမာ များမှာ စာတွင် letter, numeral, or punctuation mark တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့သဘောတရားတွင် control character များလည်းပါဝင်ပြီး သဘာဝ ဘာသာစကား တွင်မရှိသောလည်း စာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် သုံးသည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ကြသည်။ control character ၏ ဥပမာ များမှာ carriage return သို့မဟုတ် tab တို့ဖြစ်ကြပြီး printer နှင့် အခြား စက်ကိရိယာများတွင် ပြသည်။