စာရေး

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

စာရေးဆိုသည်မှာ အထွေထွေ ရုံးအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်သော ရုံးထိုင် ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။