စကေလာ တိုင်းဖွယ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဦးတည်ချက် (direction) သဘောကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ပမာဏ (magnitude) သဘော သီးသန့်သာ ပါဝင်နေသည့် တိုင်းဖွယ်များသည် စကေလာတိုင်းဖွယ်များ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အပူချိန် (temperature) ဒီဂရီမည်မျှ ဟူသည်တွင် ဦးတည်ချက်သဘော မလို၊ ပမာဏသီးသန့်သာ သဘောပါဝင်သော တိုင်းဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ အလျင် (velocity)မှာမူ "မည်သည့်ဘက်သို့ မည်မျှသော အမြန်နှုန်းဖြင့် သွားနေခြင်း" ဖြစ်သဖြင့် စကေလာတိုင်းဖွယ် မဟုတ်ဘဲ ဗှတ္တာ တိုင်းဖွယ် ဖြစ်သည်။