မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒေသများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒေသများကို ဖော်ပြထားသည့် မြေပုံ။ မြောက်ဖက်မှ တောင်ဖက်သို့ − ဟ ော့ကိုင်းဒိုး (အနီ)၊ တိုးဟိုခု (အဝါ)၊ ခန်တိုး (အစိမ်း)၊ ချူးဘု (cyan)၊ ခန်ဆိုင်း (အပြာ)၊ ချူးဂိုခု (လိမ္မော်)၊ ရှိခိုခု (ပန်းန)၊ ခယူးရှူး နှင့် အိုကီနာဝါ (မီးခိုး)

ဂျပနိုင်ငံ၏ ဒေသများသည် တရားဝင်အုပ်ချုပ်မှု ဒေသများ မဟုတ်ဘဲ အစဉ်အလာအားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒေသများကို ခွဲခြားဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြေပုံများနှင့် ပထဝီဝင်သွင်ပြင်များဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံကို ဒေသရှစ်ခု ခွဲခြားထားသည်။ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံမှုများတွ၍်လည်း ဒေသအလိုက် အစီရင်ခံလေ့ ရှိသည်။ ထိုပြင် များစွာသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များနှင့် ဆိုင်သည်များတွင် ဒေသဆိုင်ရာအမည်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည် (ခင်းခိနစ်ပွန်ရထားလိုင်း၊ ချူးဂိုခုဘဏ်၊ တိုးဟိုခုတက္ကသိုလ် စသဖြင့်)။

ဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]

မြောက်ဖက်မှ တောင်ဖက်သို့ ဒေသရှစ်ခု ရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ −[၁][၂]

  • ဟော့ကိုင်းဒိုး (ဟော့ကိုင်းဒိုးကျွန်းနှင့် အနီးအနားရှိ ကျွန်းများ၊ လူဦးရေ ၅၅၀၇၄၅၆၊ အကြီးဆုံးမြို့ − ဆပ်ပိုရိုမြို့)
  • တိုးဟိုခုဒေသ (ဟွန်းရှူးကျွန်းမြောက်ပိုင်း၊ လူဦးရေသိပ်သည်းမှု ၉၃၃၅၀၈၈၊ အကြီးဆုံ:မြို့ − ဆင်းဒိုင်းမြို့)
  • ခန်တိုးဒေသ (ဟွန်းရှူးကျွန်းအရှေ့ပိုင်း၊ လူဦးရေသိပ်သည်းမှု ၄၂၆၀၇၃၇၆၊ အကြီးဆုံးမြို့ − တိုကျို)
    • နန်းပိုးကျွန်းများသည် တိုကျိုမြို၏ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ (အကြိးဆုံးမြို့မှာ အိုးရှိမ )
  • ချူးဘုဒေသ (ဟွန်းရှူးကျွန်း၏ အလယ်ပိုင်း၊ ဖူဂျီတောင် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေသည် ၂၁၇၁၄၉၉၅၊ အကြီးဆုံးမြို့သည် နဂိုယမြို့
  • ခန်ဆိုင်းဒေသ
  • ချူးဂိုခုဒေသ
  • ရှိခိုခုဒေသ
  • ခယူးရှူးဒေသ

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]