ဂရိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

လွတ်လပ်ခြင်း၏ ချီးမွမ်းသီချင်း(ဂရိ: Ύμνος εις την Ελευθερίαν)သည် ဂရိနိုင်ငံနှင့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။

သီချင်းစာသား[ပြင်ဆင်ရန်]

လက်ရှိ စာလုံးပေါင်းစနစ်
ပုံမှန် စာလုံးပေါင်းစနစ်
အသံထွက်
မြန်မာအသံထွက်
IPA

Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψη,
Που με βιά μετράει τη γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
𝄆 Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! 𝄇[၁][၂][၃]

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
Ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
𝄆 Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
Χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά! 𝄇

Se gnorízo apó tin cópsi
Tu spathjú tin tromerí,
Se gnorízo apó tin ópsi,
Pu me vjá metrái ti gi.

Ap’ ta cóccala vgalméni
Ton Hellínon ta jerá,
𝄆 Cæ san próta andrioméni,
Chǽre, o chǽre, eleftherjá! 𝄇

ဆေ ဂနိုရီဇို အာပို တင် ကို့ပ်ဆီ၊ ထူ ဆပါတျူ တင် တြိုမေရီ။
ဆေ ဂနိုရီဇို အာပို တင် အို့ပ်ဆီ၊
ပူ မေ ဗျာ မေတြာယီ ထီ ဤ။

အာဖ် တာ ကိုကာလာ ဗဂါလ်မေနီ၊
တွန် ဧလီနွန် တာ ယေရာ။
𝄆 ကေ ဆန် ပရိုတာ အန်ဒရီအိုမေနီ၊
ဟေလေ၊ အို ဟေလေ၊ ဧလေပတေရီအာ! 𝄇

[ˌs̠e̞ ɣno̞ˈɾiz̠o̞‿ɐˌpo̞ tiŋ ˈko̞p͡s̠i]
[ˌtu s̠pɐˈθçu tin ˌtro̞me̞ˈɾi ǀ]
[ˌs̠e̞ ɣno̞ˈɾiz̠o̞‿ɐˌpo̞ tin ˈo̞p͡s̠i ǀ]
[ˌpu me̞ ˈvʝä me̞ˌträj ˌti ˈʝi ‖]

[ˌɐp tɐ ˈko̞kɐˌlä vɣɐlˈme̞ɲi]
[ˌto̞n e̞ˈlino̞n ˌtɐ je̞ˈɾä ǀ]
𝄆 [ˌce̞ s̠ɐm ˈpro̞tɐ‿ɐn̪ˌðrjo̞ˈme̞ɲi ǀ]
[ˈçe̞ɾe̞‿o̞ ˈçe̞ɾe̞ ǀ e̞ˌle̞f͡θe̞ɾˈʝä ‖] 𝄇]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. Ύμνος εις την Ελευθερίαν stixoi
  2. Ύμνος εις την Ελευθερίαν sansimera
  3. [၁] Greek language, Modern. Papaloizos, Theodore.