ခုမတိုရိမြို့၊ အိုဆာကာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ခုမတိုရိမြို့ (熊取町 ခုမတိုရိ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်ဆင်းနန်တိုင်း တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၄၃၉၈၈ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၆၀၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၇.၂၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]