ကဏ္ဍ:အပင် ရောဂါဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများနှင့် ရောဂါများ