ကဏ္ဍ:မြောက်မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး