ကဏ္ဍ:နိုင်ငံသားအလိုက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ