ကဏ္ဍ:တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ