ကဏ္ဍ:ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံရှိ ဘောလုံးအားကစား