ကဏ္ဍ:ခရိုအေးရှားနိုင်ငံရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး