လုံခြုံမဲဆန္ဒ

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အောက်ပါတို့သည် မဲဆန္ဒများစာရင်း ဖြစ်သည်။

အမည် စတင်သည့်ရက်စွဲ ပြီးဆုံးရက်  
Test vote ၁၂:၀၀၊ ၈ ဧပြီ ၂၀၀၉ ၁၂:၀၀၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၀၉
Wikimedia license update vote 2009 ၁၂:၀၀၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၀၉ ၁၂:၀၀၊ ၃ မေ ၂၀၀၉
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ၁၂:၀၀၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ၂၃:၅၉၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၀၉
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ၀၀:၀၀၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၁ ၂၃:၅၉၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၁
Personal image filter referendum, 2011 ၀၀:၀၀၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ ၂၃:၅၉၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၁
Wikimedia Foundation Elections 2013 ၀၀:၀၀၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၃ ၂၃:၅၉၊ ၂၂ ဇွန် ၂၀၁၃