ကဏ္ဍ:တရုတ်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး - အခြားဘာသာစကားများ