ကဏ္ဍမခွဲထားသော တမ်းပလိတ်များ

Jump to navigation Jump to search

အောက်ပါဒေတာသည် cached ဖြစ်ပြီး ၁၇:၀၅၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံးမွမ်းမံထားပါသည်။ ၅၀၀၀ ရလဒ်များ၏ အများဆုံးပမာဏကို cache တွင် ရရှိနိုင်သည်။

မှ #၅၀ အထိ ရလဒ် ၅၀ ခုထိကို အောက်တွင် ပြထားသည်။

(နောက်သို့ ၅၀ ⧼မှ⧽ ရှေ့သို့ ၅၀) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်

 1. တမ်းပလိတ်:!
 2. တမ်းပလိတ်:!(
 3. တမ်းပလိတ်:!((
 4. တမ်းပလိတ်:!))
 5. တမ်းပလိတ်:!-
 6. တမ်းပလိတ်:'
 7. တမ်းပလိတ်:(
 8. တမ်းပလိတ်:(((
 9. တမ်းပလိတ်:)
 10. တမ်းပလိတ်:)!
 11. တမ်းပလိတ်:)))
 12. တမ်းပလိတ်:*mp
 13. တမ်းပလိတ်:-
 14. တမ်းပလိတ်:/box-footer
 15. တမ်းပလိတ်:0expr
 16. တမ်းပလိတ်:1/2
 17. တမ်းပလိတ်:1x
 18. တမ်းပလိတ်:2010 FIFA World Cup Group A/doc
 19. တမ်းပလိတ်:2010 FIFA World Cup knockout stage bracket
 20. တမ်းပလိတ်:2019 Myanmar National League table
 21. တမ်းပလိတ်:;
 22. တမ်းပလိတ်:AHN-AH
 23. တမ်းပလိတ်:AHN-AH/Core
 24. တမ်းပလိတ်:AHN-AH/default size
 25. တမ်းပလိတ်:APNI
 26. တမ်းပလိတ်:APOD
 27. တမ်းပလိတ်:ASI Monument row
 28. တမ်းပလိတ်:ASN
 29. တမ်းပလိတ်:ATC
 30. တမ်းပလိတ်:ATCvet
 31. တမ်းပလိတ်:Abkhazia note
 32. တမ်းပလိတ်:About-distinguish
 33. တမ်းပလိတ်:Active editnotice
 34. တမ်းပလိတ်:AddNewSection
 35. တမ်းပလိတ်:AdultFilm db name
 36. တမ်းပလိတ်:AfD in 3 steps
 37. တမ်းပလိတ်:Afd2
 38. တမ်းပလိတ်:Afd2 starter
 39. တမ်းပလိတ်:Afd3
 40. တမ်းပလိတ်:Afd bottom
 41. တမ်းပလိတ်:Afd footer
 42. တမ်းပလိတ်:Afd notice
 43. တမ်းပလိတ်:Afd top
 44. တမ်းပလိတ်:Age in days
 45. တမ်းပလိတ်:Age in days/day
 46. တမ်းပလိတ်:Age in days/sandbox
 47. တမ်းပလိတ်:Age in days/sec
 48. တမ်းပလိတ်:Age in years
 49. တမ်းပလိတ်:Age in years and days/days
 50. တမ်းပလိတ်:Age in years and days/key

(နောက်သို့ ၅၀ ⧼မှ⧽ ရှေ့သို့ ၅၀) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်