အင်းလေးဒေသရှိ ငှက်မျိုးစိတ်များ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Sr. Myanmar Name Birds Group English Name Scientific Name Dis:

Grebes PODICIPEDIDAE Status[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. တစီးမှုတ် Little Grebe Tachybaptus ruficolli M
 2. မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲကြီး Great crested grebe Podiceps cristatus M

Cormorants PHALACROCORACIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. အော်ယော် Little Cormorant Phalacrocorax niger R
 2. တင်ကျီး Great Cormorant Phalacrocorax carbo R TP
 3. တင်ကျီး Indian Shag Phalacrocorax fuscicollis R TP

Darters ARDEIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဥပန်း Oriental Darter Anhinga melanogaster R TP

Herons ARDEIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ငဟစ် Purple Heron Ardea purpurea R P
 2. ငဟစ်မွဲ Grey Heron Ardea cinerea M P
 3. လင်းဝက်Night Heron Nycticorax nycticorax R p
 4. ဗျိုင်းအောက် Indian Pond Heron Ardeola grayii p
 5. ဗျိုင်းအောက် Chinese Pond eron Ardeola bacchus p

Bitterns ARDEIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဆတ်ဗျိုင်း/ ရေဘုတ် Yellow Bittern Yellow Bittern lxobrychus sinensis M TP
 2. ဆတ်ဗျိုင်း/ ရေဘုတ် Black Bittern Black Bittern lxobrychus flavicollis M TP
 3. ဗျိုင်းအောက် Cinnamon Bittern Cinnamon Bittern lxobrychus cinnamomeus M TP

Egrets ARDEIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဝေသာလီဗျိုင်း Little Egret Egretta garzetta R
 2. သာယာဝတီဗျိုင်း Intermediate Egret Egretta intermedia R
 3. ကျွဲကျောင်းဗျိုင်း Cattle Egret Bubutcus ibis R
 4. ဗျိုင်းငန်း (ဥဗျိုင်း) great Egret Egretta alba R P

Ducks ANATIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဘဲစကတ် Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha M TP
 2. ဘဲရစ် Northern Pintall Anas asuta M TP
 3. စစ်စလီငှက်‎ Lesser Whisting Duck Dendrocygna javanica M TP
 4. ဘဲဂတ် Gadwall Anas strepera M TP

Birds of INLE Wetland Wildlife Sanctuary Legal Status [၁]

Abbreviation (အတိုကောက်)[ပြင်ဆင်ရန်]

 • R = residentail Birds = ဌာနေငှက်
 • TP = Totally protected animals = လုံးဝကာကွယ်ထားသောတိရိ စ္ဆာန်များ
 • P = Protected animals = ကာကွယ်ထာသောတိရိ စ္ဆာန်များ
 • SP = Seasonally protect ed animals = ရာသီအလိုက်ကာကွယ်ထားသောတိရိ စ္ဆာန်များ
 • M = Migratory Bird = ဆောင်းခိုငှက်


MINISTRY OF FORESTRY , FOREST DEPARTMENT မှ ထုတ်ဝေသော

 1. ဘဲကျား Common Teal Anas crecca M TP
 2. ဘဲအ European Wigeon Anas penelope M TP
 3. ဘဲပြာကလေး Garganey Anas querquedula M TP
 4. ဟင်္သာ Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea M TP
 5. ဟင်္သာ Common Shelduck tadorna tadorna M TP
 6. ဘဲနီစပ် Ferruginous Duck Aythya nyroca M TP
 7. Bear's Pochard Aythya baen M TP
 8. ဘဲနီစပ် Common Pochard Aythya fenna M TP
 9. Falcated Teal Anas falcata M TP
 10. မန်ဒရင်းဘဲ Mandarin Duck Anas galenculata M TP
 11. Northern Shoveler Anas clypeata M TP
 12. ကရကတ် Cotton Pygmy-Goose Nettapus coromandelianus M TP
 13. Cranes Bar-jeaded Goose Anser indicus M TP

GRUIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ကြိုးကြာ Eastern Sarus Crane Grus antigone sharpii R TP

Stocks CICONIIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ခရုတုတ်/ ခရုစုပ် Asian Openbill Stork Anastonus oscitans M TP

jacanas JACANIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ရေဒေါင်း Pheasant-talled jacana Hydrophasianus chirurgus M TP
 2. ကြာဖက်နင်း Bronze-winged jacana Metopidius indicus M TP

Coots RALLIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. တုံလုံ/ ဘောင်တုတ် Watercock Gallicrex cinerea M TP
 2. ရေကြက် Common Moorhen Gallinula chloropus R SP
 3. ရေကြက်ရင်ဖြူ White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus R
 4. မယ်ညို Purple Swamphen Porphyno Porphyrio R SP
 5. ရေကြက်ဒုံ Common Coot Fulica atra M

Sand Pipers SCOLOPACIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ရွံ့နွံရေညောင့် Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis M TP
 2. ရေညောင့် Wood Sandpiper Tringa glareola M TP
 3. ရေညောင့် Common Sandpiper Actitis hypoleucos M TP
 4. ရေညောင့် Green Sandpiper Tringa ochropus M TP

Snipes SCOLOPACIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. စနိုက် Common Snipe Gallinago galliango M

Gulls LARIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဇင်ယော် Brown-Headed Gull Larus brunnicephatus M TP
 2. ဇင်ယော်ကြီး Herring Gull Larus argentatus M TP
 3. ဇင်ယော် Black-Headed Gull Larus ridibundus M TP
 4. ဇင်ယော် Great Black-Headed Gull Larus ichthyaetus M TP

Terns LARIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. မြစ်တွေး Roseate Tern Sterna dougallii M TP
 2. စကီမာဘဲ Indian Skimmer Rynchops albicollis M TP

Plovers CHARADRIIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. သောင်းတင် little Ringed Plover Charadrius dubius M TP
 2. တစ်တီတူး Red Wattled Lapwing Vanellus indicus R TP
 3. တစ်တီတူး Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus R TP

Stills RECURVIROSTRIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဒေါင်းလန်းခြေထောက် Black-winged Still Himantopus himantopus M

King Fishers ALCEDINIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ပိန်ညှင်းCommon King Fisher Alcedo atthis R P

King Fishers HALCYONIDAE P[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ပိန်ညှင်းခေါင်းမည်း Black-capped Kingfisher Halcyon Piteata R
 2. ပိန်ညှင်းရင်ဖြူ White-Throated Kingfisherhalcyon smyrnensis R

Bee-Eater MEROPIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ပုစဉ်းထိုး Green bee-Eater Merops orientalis M
 2. ပုစဉ်းထိုးမြီးပြာ Blue Tailed Bee-Eater Merops Philippinus

Kites, Harriers ACCIPITRINAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. စွန် Hawks, Eagle Black Kite Milvus Migtans M TP
 2. စွန်ခေါင်းဖြူ Brahminy Kite Halisatur indus M TP
 3. စွန် Black-Shouldered Kite Elanus eaeruleus R TP
 4. သိမ်းကျား Pied Harrier Circus melanoleucos M TP
 5. သိမ်းစွန် Eastern Marsh Harrier Circus Spilonotus M TP
 6. သိမ်း Northern Sparrow hawk Accipiter nisus M TP
 7. ဝံလူ Greater Spotted Eagle Aquila clanga M TP
 8. Steppe Eagle Aquila nipalensis M TP

Falons FALCONIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Common kestrel Falco tinnunculus M TP

Wagtail MOTACILLINAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. မြီးညောင့် White Wagtail Motacilla alba R
 2. မြီးညောင့်ဝါ Yellow Wagtail Motacilla flava R
 3. မြီးညောင့်Cilrine Wagtail Motacila citreola M.R?
 4. မြီးညောင့်ခေါင်းမွဲ Grey Wagtail Motacilla cinerea M.R?

Myna, Starlings STURIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဆက်ရက်Common Myna Acridotheres tristis R
 2. ဆက်ရက် White-Vented Myna Acridotheres grands R
 3. ဆက်ရက် Collared Myna Acridotheres albocinctus R
 4. တောဆက်ရက် Jungle Myna Acridotheres fuscus R
 5. ဆက်ရက်လည်နက် Black-Collared Starling Sturnus nigricollis R
 6. ဆက်ရက် Purple-Back Starling Sturnus sturninus R
 7. ဆက်ရက်ခေါင်းဖြူ vinous-Breasted Starling Sturnus burmannicus R
 8. ဆက်ရက်ကျား Asian Piped Starling Sturnus contra R

Coucal CENTRPOPDIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဘုတ်ကြီး Greater Courcal Centropus sinensis R
 2. ဘုတ်နှံ Lesser Courcal Centropus benghaiensis R

Chats & allies SAXICOLINI[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဂျာဒန်တောစာ Jerdon's Bushchat Saxicola jerdoni R
 2. ကျောက်ခတ်သံပြုငှက်ကျား Stonechat Saxicola torquata R
 3. ငှက်ကျား Piped Bushchat Saxicola caprata R
 4. ငှက်ကျား Grey Bushchat Saxicola ferrea R
 5. သပိတ်လွယ် Oriental Magpie Robin copsychus saulans R SP
 6. Stay-backed Forktalil Enicurus schistaceus R

Drongo DICRUINI[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ငှက်တော် Black Drongon Dicrurus macrocercus R SP

Bulbul PYCNONOTADIE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဘွတ်ကလုံ Red-Whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus R SP

Woodswallow ARTANIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ပျံလွှား Ashy Woodswallow Artamus fusus R

Martins & Swallows HIRUNDININAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. မိုးစွေ (ပျံလွှား) Barn Swallow Hirundo rustics R
 2. ပျံလွှား red-Rumped swallow Hirundo daurica R

Weaver PLOCEINAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. စာဗူးတောင်း Baya weaver Ploceus philippinus R P

Crows CORVIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. အိမ်ကျီး House Crow Corvus Splendens R P
 2. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos R P

Sparrows PASSERIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. အိမ်စာ House sparrow Passer domesticus R

Pigeons & Doves COLUMBIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ခို Rock Pigeon Columba livia R
 2. ချိုးလည်ပြောက် Spotted Dove Streptopelia chinensis R SP

Pratincole GLAREDLINAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. သောင်တင်း Oriental Pratincole Glareola maldivarum M.R? TP

Shrikes LANIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ငှက်ဘီလူး Burmese Shrike Lanius collurioides R
 2. Long-tailed Shrike Lanius schach R

Rollers CORACIIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ငှက်ခါး Indian Roller Coracias benghalensis R

Dcisticolas & CISTICOLIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Prinias Zitting cisticola Cisticola juncidics R
 2. Brown Prinia Prinia Polychroa R
 3. Yellow-Billed Prinia Prinia flaviventris R

Warbler ACROCEPHALINAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Arctic Warbler Phylloscopus borealis R

Barbet MEGALAIMIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ငှက်ပန်းထိမ် Coppersmith Barbet Megalaima Haemacephala R

PSITTACIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ကြက်တူရွေး Grey-headed Parakeet Psittacula finschii R

ORIOLIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus R

ALAUDIDAE[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Oriental skylark Alauda gulgula R
   • မှတ်ချက်။ ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှား/ ( Typing Error) များတွေ့ရှိပါက ပြင်ဆင်ချက်များပေးပို့နိုင်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. BIRDS OF INLE WETLAND WILDLIFE SANCTUARY စာအုပ်မှကူးယူဖော်ပြသည်။