မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီကီပီးဒီးယား:ဥပဒေကြောင်းအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မရှိစေရ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်တွင် ဥပဒေကြောင်းအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဤနေရာတွင် ဥပဒေကြောင်းအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အခြားသော တည်းဖြတ်သူများအား ပြင်ပ (လက်တွေ့ဘဝ)တွင် ဥပဒေရေးအရ သို့မဟုတ် အခြားသော အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအရ ခြိမ်းခြောက်ပြုမူခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဝီကီပီးဒီးယားအတွင်း မည်သည့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမျှ ရည်ညွှန်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေရေးရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲသူများ သင်ပုန်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူ တစ်ဦးဦးထံသို့ သတင်းပေးပို့နိုင်သည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်သော အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှု ထင်ရှားနေစဉ်အတွင်း တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။

အပြင်ပန်းအားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်သည်ဟုဆိုသော အသုံးပြုသူများကို ချက်ခြင်း ပိတ်ပင်သည်ထက် စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် သံသယရှိပါက အသုံးပြုသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးစွာ ရှာဖွေသုံးသပ်သင့်သည်။ ဥပဒေရေးအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အရေးတကြီးမဟုတ်သော်လည်း မဝေကွဲသော ဖော်ပြချက်တစ်ခုသည် ဥပဒေရေးရာ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီတွင် ပိတ်ပင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

ဥပဒေရေးရ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်မည့်အစား သင့်အနေဖြင့် ဝီကီပီးဒီးယား၏ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသင့်သည်။ သင့်အကြောင်းကိစ္စရပ်တွင် ဝီကီပီးဒီးယားကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေပါက သင့်အနေဖြင့်ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဆက်သွယ်သင့်သည်။

ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် တစ်နေရာရာတွင် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခြင်း ရလဒ်အဖြစ် ဥပဒေရေးရာအရ အငြင်းပွားမှုသည် အသုံးပြုသူများအကြား ဖြစ်ပေါ်နေပြီးလျှင် ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်တွင် ဥပဒေရေးအရ ခြိမ်းခြောက်မှု မပြုလုပ်ပါက ယင်းသည် ပိတ်ပင်ရန်အတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။

Perceived legal threats[ပြင်ဆင်ရန်]

Use dispute resolution rather than legal threats, for everyone's sake!

It is important to refrain from making comments that others may reasonably understand as a legal threat. For example, if you repeatedly assert that another editor's comments are "defamatory" or "libelous", that editor might interpret this as a threat to sue, even if that is not your intention. To avoid misunderstandings, use less charged wording, such as "that statement about me is false and damaging, and I ask that it be corrected." Rather than immediately blocking users who post apparent threats, administrators should first seek to clarify the user's intention, if there is any doubt.

Rationale for the policy[ပြင်ဆင်ရန်]

While you may sue in a court of law, Wikipedia is not the place for legal disputes. Making legal threats on Wikipedia is uncivil and causes a number of serious problems:

  • It severely inhibits free editing of pages, a concept that is absolutely necessary to ensure that Wikipedia remains neutral. Without this freedom, we risk one side of a dispute intimidating the other, thus causing a systemic bias in our articles.
  • It creates bad feelings and a lack of trust within the community, damaging our ability to proceed quickly and efficiently with an assumption of mutual good faith.
  • We have had bad experiences with users who have made legal threats in the past. By making legal threats, you may damage your reputation on Wikipedia.

Attempting to resolve disputes using the dispute resolution procedures will often lead to a solution without resorting to the law. If the dispute resolution procedures do not resolve your problem, and you then choose to take legal action, you do so in the knowledge that you took all reasonable steps to resolve the situation amicably.

Conclusion of legal threat[ပြင်ဆင်ရန်]

The Wikipedia community has a long-standing general principle that (almost) anyone is capable of reform. Accordingly, statements made in anger or misjudgment should not be held against people once genuinely and credibly withdrawn.

To prevent damage to the project, this policy temporarily removes from participation in the community editors who make legal threats on Wikipedia. The editor is not blocked just because "it's a legal threat", but because the block:

  1. reduces scope for escalation of a bad situation,
  2. reduces stress and administrative burden on the wiki,
  3. reduces disruption to articles and the editorial environment,
  4. prevents a situation in which someone is seeking to be a collaborative partner while setting themselves up as a legal adversary.

If these conflicts are resolved (or a consensus is reached to test whether they are resolved), then editors should be unblocked if there are no other issues that warrant a block.

The aim is to prevent legal threats being posted on Wikipedia, not to keep bad content from being fixed. Repeats of legal threats on the user's talk page have limited scope for disruption or chilling effect. The user should not be prevented from using their talk page until reasonable attempts have been made to open a civil discussion. Please assume good faith while containing disruption, but the assumption of good faith is not a suicide pact; persistent or vexatious complaints may indeed lead to the users being banned and prevented from editing their talk pages, but this is a last resort.