မြေအောက်ဖြည့်ရေ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ရေချိန်ညှိခြင်း

မြေအောက်ဖြည့်ရေ ဆိုသည်မှာ ဇလဗေဒဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရေများသည် မျက်နှာပြင်ရေ အဖြစ်မှ မြေအောက်ရေ အဖြစ် အောက်သို့ ဆင်းသွားခြင်းကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေပြန်ဖြည့်ခြင်းမှာ ရေအောင်းလွှာသို့ ရေများဝင်ရောက်ခြင်း အတွက် အဓိက နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။