မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မြန်မာမျိုးပြပစ္စည်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မြန်မာဘာသာစကားတွင် သက်ရှိသက်မဲ့တို့ကို အရေအတွက်ဖြင့်ဖော်ပြရာ၌ ယင်းတို့၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အမျိုးအစားတို့ကိုလိုက်၍ နာမ်ပစ္စည်းကို သင်္ချာပုဒ်များနှင့် တွဲ၍သုံးလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါနာမ်ပစ္စည်းကို မျိုးပြပစ္စည်း (Classifier) ဟုခေါ်သည်။ သုံးစွဲပုံမှာ "နာမ် + သင်္ချာပုဒ် + မျိုးပြပစ္စည်း" ဟူ၍ဖြစ်သည် (သာဓက – မုန့်တစ်ခု၊ လူလေးယောက်၊ ကားငါးစီး)။ သင်္ချာပုဒ်သည် ၂၀ မှစ၍ ဆယ်ပြည့်ကိန်းဖြစ်လျှင် ထိုသင်္ချာပုဒ်ကို မျိုးပြပစ္စည်း၏အနောက်၌ထားရသည် (သာဓက – စပါးတင်း ၁၀၀၊ ပေတံအချောင်း ၂၀)။ စကားစပ်သည့်အခါများတွင် ‌မျိုးပြပစ္စည်းများကို ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။

မျိုးပြပစ္စည်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည် အိုင်ပီအေ အက္ခရာဖလှယ်မှု အသုံး
လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ
ကောင် [kàuɰ̃] kaung တိရစ္ဆာန်
ပါး [pá] pa မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်စသည်)
ယောက် [jauʔ] yauk လူ
ရှဉ်း [ʃíɰ̃] shin ခိုင်းနွား၊ ခိုင်းကျွဲအစုံ
ဦး [ʔú] u လူ
အခြား
ကုံး [kóuɰ̃] koun မာလာ (ပန်းကုံး)၊ ဆွဲကြိုး၊ ကြိုးချည်သောပစ္စည်း
ကျိုက် [tɕaiʔ] kyaik သောက်သောအရက်ခွက်
ကျိပ် [tɕeiʔ] kyeik '၁၀' ခု စုပစ္စည်း
ခါ [kʰà] kha အကြိမ်အရေအတွက်
ခု [kʰṵ] khu ပစ္စည်းများ (ယေဘုယျ)
ခက် [kʰɛʔ] khet သစ်ကိုင်းများနှင့် ပန်းစည်း
ခင် [kʰìɰ̃] khin skeins of wool or cotton
ခေါင်း [kʰáuɰ̃] khaung skeins of yarn
ခိုင် [kʰàiɰ̃] khaing bunches of flowers, fruits
ခေါက် [kʰauʔ] khauk ခရီး၊ အသွားအလာ
ခွေ [kʰwè] khway အခွေ
ခွန်း [kʰúɰ̃] khun စကား
ချီ [tɕʰì] chi ပွဲ
ချိုး [dʑó] cho အချိုးတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများ
ချက် [tɕʰɛʔ] chet ရိုက်ပုတ်တီးခတ်သည့်အကြိမ်
ချောင်း [tɕʰáuɰ̃] chaung အချောင်းအတံပစ္စည်း
ချပ် [tɕʰaʔ] chat စားပွဲခုံကဲ့သို့ ပြားချပ်သောအရာများ
ခြည် [tɕʰì] chi rings, bangles
စီး [sí] si မော်တော်ယာဉ်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်သော တိရစ္ဆာန်များ
စည်း [sí] si bundles
စင်း [síɰ̃] sin long-shaped items (like arrows, boats, cars)
စောင် [sàuɰ̃] saung စာရွက်စာတမ်းများ
စုံ [sòuɰ̃] soun နှစ်ခုတွဲများသို့မဟုတ် အစုများ
[sʰa̰] hsa number of times per equal amount
ဆူ [sʰù] hsu ဘုရားစေတီ၊ ပေပုရပိုက်စသည်
ဆောင် [sʰàuɰ̃] hsaung အဆောက်အဦများ
ဆိုင်း [sʰáiɰ̃] hsaing work shifts, work teams, packets of gold foil
တန် [tàɰ̃] tan different legs of a journey, component parts of abstract concepts
တန်း [ta̰ɰ̃] tan bars, stripes, etc.
တုတ် [touʔ] touk carcasses of hares
တွဲ [twɛ́] twe items in pairs, bunches or clusters
တွက် [twɛʔ] twet snapping of fingers
ထပ် [tʰaʔ] htat layers, strata, storeys of buildings, etc.
ထမ်း [tʰáɰ̃] htan ပခုံးတိုင်ဖြင့် သယ်ဆောင်သည့် အရာများ
ထောက် [tʰauʔ] htauk stages of a journey, width of a point or tip of something
ထည် [tʰɛ̀] hte အဝတ်အထည်ဆိုင်ရာ
ထုပ် [tʰouʔ] htout အထုပ်အပိုးများ
ထုံး [tʰóuɰ̃] htoun အထုံးအဖွဲ့များ
ထွာ [tʰwà] htwa ဆန့်ကားထားသည့် လက်မထိပ်မှ လက်ခလယ်၊ လက်သန်း စသည့်ထိပ်အထိအကွာအဝေး
ထွေ [tʰwè] htwei varied items; melds of playing cards
နပ် [naʔ] nat အစာစားချိန်
ပေါ [pɔ́] paw bundles of seedlings
ပေါက် [pauʔ] pauk dots or drops
ပိုင် [pàiɰ̃] paing ရဟန်းများ၏သင်္ကန်း
ပိုင်း [páiɰ̃] paing တစ်စုံတစ်ခု၏ အပိုင်းအစ
ပတ် [paʔ] pat ရက်သတ္တပတ်
ပင် [pìɰ̃] pin အပင်စသည်
ပိုဒ် [paiʔ] paik စာပိုဒ်များ
ပုဒ် [pouʔ] poud အရေးအသားဆိုင်ရာများ (သီချင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ‌မေခွန်းစသည်)
ပုံ [pòuɰ̃] poun ပစ္စည်းအစုအပုံများ
ပျစ် [pjiʔ] pyit mats of palm thatching
ပြူး [pjú] pyu items in twos or pairs.
ပြိုက် [pjaiʔ] pyaik frequency of rain and snow
ပြင် [pjìɰ̃] pyin doctrines, concepts, dictums, etc.
ပြာ [pjàɰ̃] pyan number of times
ပွဲ [pwɛ́] pwe dishes; offertories
ဖီး [pʰí] hpi ငှက်ပျောသီး
ဖောင် [pʰàuɰ̃] hpaung height or depth equal to the height of a person standing with upraised hands (i.e. from the soles of his feet to the tips of his upraised hands)
ဖုံ [pʰòuɰ̃] hpoun ဆေးဝါးများ
ဖန် [pʰàɰ̃] hpan အကြိမ်အရေအတွက်
ဖြာ [pʰjà] hpya denotes variety, diversity
ဖွာ [pʰwà] hpwa number of puffs (from cigarettes, etc.)
မည် [mjì] myi ingredients of a drug; kinds of dishes served
မြူ [mjù] myu ထန်းရည်အိုး
မျက် [mjeʔ] myet bundles of loops in a skein of cotton
မှုတ် [m̥ouʔ] hmout number of scoops with a dipper or ladle
မြွှာ [m̥wà] hmwa segments of fruit (such as cloves of garlic); parts of a multiparous birth (such as twins)
မြှောင့် [m̥ja̰uɰ̃] hmyaung longitudinally divided segments (such as cloves of garlic)
ယာ [jà] ya ကွမ်းယာ
ယှက် [ʃɛʔ] shek thin slices of food (such as pancake, waffle, etc.)
ရန် [jàɰ̃] yan objects in pairs
ရပ် [jaʔ] yat itemisation; expressing things in terms of a man's height
ရေး [jé] yei အိပ်ချိန်
ရေစီး [jè zí] yei zi leaves in a parabaik (Pali manuscripts)
ရိုက် [jaiʔ] yaik lengths measured with a bamboo pole
ရစ် [jiʔ] yit instalments, stages, chevrons, stripes, etc.
ရွက် [jwɛʔ] ywet counting sheets
လား [lá] la races in a contest consisting of a series of cart or boat races
လီ [lì] li multiples, frequencies
လေး [lé] lei used in connection with multiples or in replicate, parts of a ratio
လော [lɔ́] law number of times
လက် [lɛʔ] lek elongated items; turns in the game of dice
လုတ် [louʔ] lout ပါးစပ်အပြည့်ရှိအစာ
လုံး [lóuɰ̃] loun round, globular items
လှိုင်း [l̥áiɰ̃] hlaing sheaves of paddy
လွှာ [l̥wà] hlwa layers, strata, etc.
ဝါး [wá] wa လက်ဝါးအကျယ်
သား [θá] tha ကျပ်သား အလေးချိန်
သုတ် [θouʔ] thouk အဖွဲ့လိုက် လှုပ်ရှားမှုများ
သွယ် [θwɛ̀] thwe long, sinuous things (such as strands of pearls, garlands of flowers); paths, ways, methods, means, etc.

ဆက်စပ်[ပြင်ဆင်ရန်]