ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရွာထပ်များ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နှစ်ရွာထက် အမည်တူနေသော ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၇၈ ရွာ၊ စုစုပေါင်း ရွာထပ် ၂၈၀၆ ရွာ ရှိသည်။

 1. ကံ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်မြောက်ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179836)
 2. ကံ - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ပေါင်းတမော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181201)
 3. ကံကြီး - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184653)
 4. ကံကြီး - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဆိပ်ဖူးကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183804)
 5. ကံကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179843)
 6. ကံကြီးကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ကံကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181170)
 7. ကံကြီးကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကြို့ရပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182369)
 8. ကံကလေး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179086)
 9. ကံကလေး - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကြို့ပင်စခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184602)
 10. ကံကလေး - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183808)
 11. ကံကလေး - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178888)
 12. ကံကလေး - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179312)
 13. ကံကလေး - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချင်းကုန်းကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183881)
 14. ကံကလေး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်အကြပ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180586)
 15. ကံကလေး - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်လဲတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184061)
 16. ကံကလေး - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182788)
 17. ကံကလေး - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180843)
 18. ကံကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်တော်ကလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183210)
 19. ကံကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ခေမံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181989)
 20. ကံကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဆင်ကူးဝက်လှကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183042)
 21. ကံစု - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်သစ်ချိုပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181147)
 22. ကံစု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်တက်ဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184242)
 23. ကံဘဲ့ - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်အင်းဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181131)
 24. ကံဘဲ့ - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178301)
 25. ကံမြင့် - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ကံမြင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178680)
 26. ကံမြင့် - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်တောင်တီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181182)
 27. ကံမြင့် - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ကံမြင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178747)
 28. ကံလှ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဆင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179800)
 29. ကံလှ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဘုရားကုန်း(မြို့လှ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221834)
 30. ကံလှ - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မဲတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182386)
 31. ကံသာ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကံသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184074)
 32. ကံသာ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ဘိုးသာအောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181958)
 33. ကံသာ - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180816)
 34. ကံသာယာ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချောင်းသုံးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183923)
 35. ကံသာယာ - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်တဲကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181139)
 36. ကံသာယာ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပဲမခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184146)
 37. ကံသာယာ - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မကျီးပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182533)
 38. ကံသာယာ - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်စည်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182898)
 39. ကံသုံးဆင့် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်လယ်သားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184192)
 40. ကံသုံးဆင့် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကံသုံးဆင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182464)
 41. ကံသုံးဆင့် - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ချီကြီးကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182925)
 42. ကံသုံးဆင့် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြွယ်ဂံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180863)
 43. ကံဦး - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကံဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184705)
 44. ကံဦး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ပျဉ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181929)
 45. ကင်းချောင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်အနောက်လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181340)
 46. ကင်းချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်လက်ပန်ခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178317)
 47. ကင်းငယ် - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ပဲချက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179832)
 48. ကင်းငယ် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဝါးတီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180919)
 49. ကင်ပွန်းကန် - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178998)
 50. ကင်ပွန်းကန် - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ဆပ်သွားခြုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178790)
 51. ကင်မွန်းခြုံ - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ကင်းမွန်းခြုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181028)
 52. ကင်မွန်းခြုံ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184092)
 53. ကင်မွန်းခြုံ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကင်မွန်းခြုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180718)
 54. ကင်မွန်းခြုံ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180615)
 55. ကင်မွန်းခြုံ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်လှသင်းမောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180562)
 56. ကင်မွန်းခြုံ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်သစ်ချောက်ခင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180548)
 57. ကဇွန်းအင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်အလိုတော်ရကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181158)
 58. ကဇွန်းအင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျားသောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180535)
 59. ကဇွန်းအင်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183370)
 60. ကဇွန်းအင်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ရှားတောကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183379)
 61. ကဇွန်းအင်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182037)
 62. ကညင်ကောက် - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သင်တောရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183474)
 63. ကညင်ကောက် - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်သင်တောရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182796)
 64. ကညင်တန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကြို့ပင်စခန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183004)
 65. ကညင်တန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်မှော်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182974)
 66. ကညင်တပင် - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဗျိုင်းချယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179352)
 67. ကညင်တပင် - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပသွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179323)
 68. ကညင်တပင် - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်အိုင်ကဒုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182732)
 69. ကညင်ပင် - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်အင်းယားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181006)
 70. ကညင်ပင် - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်အုန်းပင်ပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183488)
 71. ကညင်ပင် - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သဲကောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183437)
 72. ကညင်မြောင် - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဆားပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (220127)
 73. ကညင်မြောင် - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကညင်မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179896)
 74. ကညွတ်ကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ချောင်းနားစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184493)
 75. ကညွတ်ကွင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်သဖန်းပင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181943)
 76. ကတက်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဆင်နင်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184526)
 77. ကတက်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကတက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184003)
 78. ကတုတ် - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဆင်နင်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184529)
 79. ကတုတ် - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ချောင်းရင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178897)
 80. ကဒီပင် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ဂွေးတောက်မြှောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182408)
 81. ကဒီပင် - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကရင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182190)
 82. ကန် - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကန်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181569)
 83. ကန် - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သာဂရကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180163)
 84. ကန့်နီ - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်စော်ပဲဒိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179552)
 85. ကန့်နီ - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကန်သာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183693)
 86. ကန့်လန့်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျွန်းမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181729)
 87. ကန့်လန့်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်အလယ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183483)
 88. ကန့်လန့်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မြောင်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182506)
 89. ကန့်လန့်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်သောင်ပြင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182635)
 90. ကန့်လန့်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကန့်လန့်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182134)
 91. ကန်ကလေး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180333)
 92. ကန်ကလေး - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဇီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184234)
 93. ကန်ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ဇင်းရွေးကုန်း (စက်ကုန်း)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178619)
 94. ကန်ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ကျိုက်ဒေးယုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178342)
 95. ကန်ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်သက္ကလကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178667)
 96. ကန်ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်အလယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178676)
 97. ကန်ပေါက်ကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဆင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179803)
 98. ကန်ပေါက်ကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ပဲချက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218915)
 99. ကန်သာယာ - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်မွေဘွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178660)
 100. ကန်သာယာ - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကြူဝတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181548)
 101. ကန်သာယာ - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကန်သာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183691)
 102. ကပင် - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178852)
 103. ကပင် - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178582)
 104. ကပင် - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်အုတ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178836)
 105. ကမာဖရုံ - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကမာဖရုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (220132)
 106. ကမာဖရုံ - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကမာဖရုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179459)
 107. ကမာဘာ - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ကမာဘာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178627)
 108. ကမာဘာ - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်မင်းရွာတာဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178522)
 109. ကမ္ဘားနီ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179884)
 110. ကမ္ဘားနီ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်အရှေ့ဆင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179712)
 111. ကမ္ဘားနီ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျီးမနိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180763)
 112. ကမ္ဘားနီ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သိုင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180021)
 113. ကမ်းနားစု - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဘွဲ့ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179151)
 114. ကမ်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဝါးရုံပင်ဇင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182967)
 115. ကမ်းနီ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကမ်းနီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179744)
 116. ကမ်းနီ - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သဖန်းချိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181358)
 117. ကမ်းနီ - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ကမ်းနီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178369)
 118. ကမ်းနီ - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်လှည်းလမ်းကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182855)
 119. ကမ်းနီ - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221836)
 120. ကမ်းပြို - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ညောင်ကောက်ကွေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182780)
 121. ကမ်းပြို - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကမ်းပြိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178575)
 122. ကမ်းပြို - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ဖိုးခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182710)
 123. ကျန်တောစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184579)
 124. ကျန်တောစု - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ထိန်သေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184085)
 125. ကျားချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179159)
 126. ကျားချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဇီးကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179002)
 127. ကျားချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကျားချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179637)
 128. ကျားတက် - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ကျားတက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178585)
 129. ကျားတက် - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ဘွတ္တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182337)
 130. ကျီးတော - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ငါးဖယ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179690)
 131. ကျီးတော - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျီးတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181772)
 132. ကျီးတော - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်မိုးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182990)
 133. ကျီးပင် - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181687)
 134. ကျီးပင် - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178565)
 135. ကျီးပင်စု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်တက်ဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184245)
 136. ကျီးပင်စု - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်မအူပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179507)
 137. ကျီးပင်စု - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျီးပင်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178545)
 138. ကျီးမနိုး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကျောင်းတော်ရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181961)
 139. ကျီးမနိုး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျီးမနိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180747)
 140. ကျီးရိုး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ခင်ကြီး (ရှမ်းစု)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179206)
 141. ကျီးရိုး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျီးရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180652)
 142. ကျီစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ညောင်ပင်မြင်းစီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184446)
 143. ကျီစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အုတ်တွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184671)
 144. ကျုံချောင် - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179468)
 145. ကျုံချောင် - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကျုံချောင်း(အထက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179621)
 146. ကျေးတော - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်လိန်ပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184532)
 147. ကျေးတော - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ငါးရှဉ့်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183501)
 148. ကျောက်ခဲကြီး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကပ်ပယ်လမ်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180372)
 149. ကျောက်ခဲကြီး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မအူပင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180205)
 150. ကျောက်စရစ် - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180266)
 151. ကျောက်စရစ် - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်လက်ခံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179182)
 152. ကျောက်စရစ် - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အုတ်ရှစ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179412)
 153. ကျောက်စောင်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်သံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180286)
 154. ကျောက်စောင်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်အောင်သာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184209)
 155. ကျောက်စောင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ဘန်းလောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180589)
 156. ကျောက်တံခါး - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှားစေးဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180999)
 157. ကျောက်တံခါး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကျောက်တံခါးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181798)
 158. ကျောက်တန်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မီးတိုင်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180352)
 159. ကျောက်တန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဝါးရုံပင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181406)
 160. ကျောက်တန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ဇီးပင်လှကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181821)
 161. ကျောက်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178351)
 162. ကျောက်တန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဇေယျသိမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218949)
 163. ကျောက်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကျုံချောင်း(အထက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179622)
 164. ကျောက်တန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အောက်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183651)
 165. ကျောက်တလုံး - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်သပြေတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218895)
 166. ကျောက်တလုံး - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဝါးရုံပင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181407)
 167. ကျောက်တလုံး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သစ်ပုတ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180097)
 168. ကျောက်တိုင် - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179757)
 169. ကျောက်တိုင် - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ညောင်ကားယားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180608)
 170. ကျောက်တိုင် - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183335)
 171. ကျောက်တိုင် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တင်းကုတ္တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180811)
 172. ကျောက်တွင်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181748)
 173. ကျောက်တွင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အရှေ့ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181410)
 174. ကျောက်တွင်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကွင်းယားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182415)
 175. ကျောက်တွင်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျောက်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182839)
 176. ကျောက်ပုံ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်မိချောင်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221837)
 177. ကျောက်ပုံ - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်အုတ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178837)
 178. ကျောက်ဖြာ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျီးမနိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180753)
 179. ကျောက်ဖြာ - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ဆင်ဖြူအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179565)
 180. ကျောက်ဖူး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျောက်ဖူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181654)
 181. ကျောက်ဖူး - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မကျီးပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182535)
 182. ကျောက်လုံးကြီး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကပ်ပယ်လမ်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180374)
 183. ကျောက်လုံးကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179763)
 184. ကျောက်လုံးကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကွမ်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179755)
 185. ကျောက်လုံးကြီး - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်အဆိပ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178446)
 186. ကျောက်လုံးကြီး - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကံဘေးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179492)
 187. ကျောက်ဝ - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကျောက်ဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184481)
 188. ကျောက်ဝ - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ကျောက်ဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184374)
 189. ကျောက်အိုး - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှားစေးဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180997)
 190. ကျောက်အိုး - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ဘိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181346)
 191. ကျောက်အိုး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဆွာမင်းလမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180033)
 192. ကျောက်အိုး - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မီးလောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182427)
 193. ကျောက်အိုင် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ဆင်သေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182589)
 194. ကျောက်အိုင် - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ခမုံဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183113)
 195. ကျောင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ဗြူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181223)
 196. ကျောင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အရှေ့မကွေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181462)
 197. ကျောင်း - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်အောက်မဲဇောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179583)
 198. ကျောင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179853)
 199. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဘွက်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184637)
 200. ကျောင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ငါးဖယ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179694)
 201. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဇင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184298)
 202. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ဇီးပင်ကွေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183936)
 203. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်တပင်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182239)
 204. ကျောင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကညင်မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179904)
 205. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်မယ်ဇလီတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184048)
 206. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ငါးဆယ်ပေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181634)
 207. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်သခွက်စောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181123)
 208. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကြို့ပင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181493)
 209. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ဘိုးသာအောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181954)
 210. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မမဲလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182624)
 211. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်မြစ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184348)
 212. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဖန်ခါးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184426)
 213. ကျောင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180170)
 214. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရေလျှံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183223)
 215. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျောင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182538)
 216. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်အိုင်တလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183176)
 217. ကျောင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်သစ်ရာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182912)
 218. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သူရဲတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181646)
 219. ကျောင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကွေ့တက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182303)
 220. ​ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ရစ်ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178662)
 221. ​ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဂျောင်းတာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178870)
 222. ​ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်အဗျားငှက်ချေးဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178792)
 223. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကျွဲပွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180970)
 224. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်လိန်ပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184536)
 225. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ငါးကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184275)
 226. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်စမ်းတောင်ကွေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183288)
 227. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်တောင်ပို့သာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183760)
 228. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180814)
 229. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ဇေယျဝတီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180472)
 230. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ညောင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183093)
 231. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဇီးဒိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179741)
 232. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181023)
 233. ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပျဉ်းမလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179345)
 234. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကြိုးကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184012)
 235. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ပန်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183715)
 236. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ပြောင်သေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218954)
 237. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184314)
 238. ကျောင်းစု - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181859)
 239. ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ကမ်းနီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178371)
 240. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်အုတ်ဖြတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180514)
 241. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183372)
 242. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်လက်ပံခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184391)
 243. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183233)
 244. ကျောင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179540)
 245. ကျောင်းစု - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျီးသဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182529)
 246. ကျောင်းစု - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182352)
 247. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကွမ်းခြံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183009)
 248. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်လုလင်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183190)
 249. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ဝက်လှကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183410)
 250. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180792)
 251. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်သခွတ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183968)
 252. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သာယာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183386)
 253. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်တောင်ပန်းဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182884)
 254. ကျောင်းစု - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကွေ့တက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182308)
 255. ကျောင်းစု - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြံခင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180902)
 256. ကျောင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ငါးရှဉ့်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183499)
 257. ကျောင်းတော်ရာ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကျောင်းတော်ရာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181960)
 258. ကျောင်းတော်ရာ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180574)
 259. ကျွန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ထိုးဝါးစိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180265)
 260. ကျွန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကညင်ကျိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179061)
 261. ကျွန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ရွှေအင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179787)
 262. ကျွန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ထိပ်ပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181649)
 263. ကျွန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ဟင်္သာဝဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179524)
 264. ကျွန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178532)
 265. ကျွန်းကလေး - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184129)
 266. ကျွန်းကလေး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျွန်းမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181730)
 267. ကျွန်းကလေး - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဆင်မနိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184380)
 268. ကျွန်းကလေး - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ရေကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184327)
 269. ကျွန်းကလေး - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182576)
 270. ကျွန်းကလေး - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182993)
 271. ကျွန်းကလေး - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182718)
 272. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်နောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180307)
 273. ကျွန်းကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179015)
 274. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျွဲခြံအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182765)
 275. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184628)
 276. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကွမ်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218907)
 277. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဂုံညင်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183575)
 278. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184093)
 279. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်တူးမြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184566)
 280. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179847)
 281. ကျွန်းကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179289)
 282. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183979)
 283. ကျွန်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181888)
 284. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180715)
 285. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ဗျက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183383)
 286. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဖန်ခါးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184431)
 287. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180066)
 288. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရွာကြီးအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180304)
 289. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်လက်ပံပင်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184570)
 290. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်လှသင်းမောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180565)
 291. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်လိန်ပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184537)
 292. ကျွန်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်လိပ်သေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180505)
 293. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182811)
 294. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184499)
 295. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183601)
 296. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အုတ်ရှစ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183536)
 297. ကျွန်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184550)
 298. ကျွန်းချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကျွန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179244)
 299. ကျွန်းချောင်း - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဇီးကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179004)
 300. ကျွန်းစု - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အင်းဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178881)
 301. ကျွန်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်စစ်ဘိုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179399)
 302. ကျွန်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ဝိုင်းပါတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178847)
 303. ကျွန်းတိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183899)
 304. ကျွန်းတိုင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်မကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182024)
 305. ကျွန်းတိုင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဇေယျသိမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218951)
 306. ကျွန်းတော - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မွေတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180339)
 307. ကျွန်းတော - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကျွန်းနက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184682)
 308. ကျွန်းတော - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ရွှေကြို့ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183816)
 309. ကျွန်းတော - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်သဖန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179723)
 310. ကျွန်းတောကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်အရှေ့ဆင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179711)
 311. ကျွန်းတောကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ဝက်မြေတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181100)
 312. ကျွန်းတောကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ပီတူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179945)
 313. ကျွန်းတောကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ရွာမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181215)
 314. ကျွန်းတောစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မြို့ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184699)
 315. ကျွန်းတောစု - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ညောင်ကပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181909)
 316. ကျွန်းတောစု - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သိုင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180022)
 317. ကျွန်းမီး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကျွန်းမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181727)
 318. ကျွန်းမီး - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ရွှေဟင်္သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182563)
 319. ကျွန်းသုံးပင် - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ချောင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218991)
 320. ကျွန်းသုံးပင် - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဆင်စခန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179361)
 321. ကျွဲခြံ - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျောက်ပုံလယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180213)
 322. ကျွဲခြံ - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်လယ်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183783)
 323. ကျွဲခေါင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်သခွက်စောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181124)
 324. ကျွဲခေါင်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကျွဲခေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182258)
 325. ကျွဲဇင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ပေါက်နွယ်ခြုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181154)
 326. ကျွဲဇင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဘလားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183525)
 327. ကျွဲတလင်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျွဲတလင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180254)
 328. ကျွဲတလင်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်သမင်အင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179024)
 329. ကျွဲတလင်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျွဲတလင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182640)
 330. ကျွဲတဲ - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကျွဲသေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184588)
 331. ကျွဲတဲ - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဆိပ်ဖူးကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183806)
 332. ကျွဲတဲ - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179765)
 333. ကျွဲတဲ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချောင်းခွကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183905)
 334. ကျွဲတဲ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပျဉ်းမခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184229)
 335. ကျွဲတဲ - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျွဲတဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178571)
 336. ကျွဲတဲကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184500)
 337. ကျွဲတဲကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်သာယာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178395)
 338. ကျွဲတဲကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်စိန်ဘုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183463)
 339. ကျွဲတဲကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်မတော့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184294)
 340. ကျွဲတဲကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်နဘဲကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183035)
 341. ကျွဲတဲကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဝင်းသရက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183689)
 342. ကျွဲတဲစု - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဆယ့်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179288)
 343. ကျွဲတဲစု - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ညောင်ကပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181904)
 344. ကျွဲတဲစု - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်စိုင်တီစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178808)
 345. ကျွဲတဲရိုး - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်မက္ကဘင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178657)
 346. ကျွဲတဲရိုး - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်သက္ကလကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178668)
 347. ကျွဲသတ် - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182813)
 348. ကျွဲသတ် - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182817)
 349. ကျွဲသေ - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကျွဲသေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184584)
 350. ကျွဲသေ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကျွဲသေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183882)
 351. ကျွဲသေ - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကွင်းယားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182417)
 352. ကရင် - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218933)
 353. ကရင် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဘုရားနှစ်ဆူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218971)
 354. ကရင်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ချောင်းကမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183750)
 355. ကရင်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချင်ယုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183892)
 356. ကရင်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182160)
 357. ကရင်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကရင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182188)
 358. ကရင်ကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်တယ်ပင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183736)
 359. ကရင်ကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပန်းတင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184027)
 360. ကရင်ကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ချောင်းဂွ (ဂျီ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183733)
 361. ကရင်ချောင်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကုရင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179703)
 362. ကရင်ချောင်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179729)
 363. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ညောင်ပင်ပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178928)
 364. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်မုက္ခမူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178916)
 365. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179482)
 366. ကရင်စု - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သရက်လိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181592)
 367. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ဘုရားငုတ်တိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178405)
 368. ကရင်စု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ဝက်လှကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183413)
 369. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ဒလဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179529)
 370. ကရင်စု - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ကရင်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178849)
 371. ကရင်စု - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်သရက်ပင်မောင်နှစ်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180801)
 372. ကြံခင်း - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ပျဉ်ဂန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181002)
 373. ကြံခင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ညောင်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221810)
 374. ကြံခင်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြံခင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180901)
 375. ကြံခင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ကျွန်းညိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184259)
 376. ကြံခင်းစု - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182378)
 377. ကြံခင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ဘီးလင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182690)
 378. ကြံတော - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ငါးဖယ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179696)
 379. ကြံတော - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်မဟင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179861)
 380. ကြံတော - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မဲတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182391)
 381. ကြံတောစု - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဂျို့ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (220116)
 382. ကြံတောစု - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်စမ်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181743)
 383. ကြံဘို - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဂနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179118)
 384. ကြံဘို - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကြံဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178909)
 385. ကြက်တက်ညောင်ပင် - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180335)
 386. ကြက်တက်ညောင်ပင် - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်မဲဘလန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181049)
 387. ကြက်တက်ညောင်ပင် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြက်တက်ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180905)
 388. ကြက်တိုက် - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရုံးပင်တက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182073)
 389. ကြက်တိုက် - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်မကျီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183552)
 390. ကြက်မနက် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပျဉ်းမခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184227)
 391. ကြက်မနက် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (222193)
 392. ကြက်လည်ဆစ် - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ဇောင်းတူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178417)
 393. ကြက်လည်ဆစ် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ရေအိုးစဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180979)
 394. ကြည်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်တော်ကလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183209)
 395. ကြည်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်လှည်းကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183453)
 396. ကြည်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ခမုံဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183104)
 397. ကြပ်ကြီးကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျီးသဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182527)
 398. ကြပ်ကြီးကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်အင်းပေါ်ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182246)
 399. ကြပ်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သပြေတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181480)
 400. ကြပ်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရင်းတိုက်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182170)
 401. ကြပ်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182377)
 402. ကြပ်ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကျေးသားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182230)
 403. ကြပ်ကွင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်သာဓုကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180454)
 404. ကြပ်ကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အုတ်ရှစ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183534)
 405. ကြပ်ချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်မြောက်ပန်းဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182880)
 406. ကြပ်ချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကျပ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183514)
 407. ကြပ်တွင်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ထီးရိုးဘောတထာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180406)
 408. ကြပ်တွင်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ဆိပ်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180413)
 409. ကြာအင်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ဂမုန်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180238)
 410. ကြာအင်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကြိုးကြာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181723)
 411. ကြာအင်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ငါးဖယ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179686)
 412. ကြာအင်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်မြောက်ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179838)
 413. ကြာအင်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဖအောင်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179427)
 414. ကြာအင်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ဒန့်ဒလွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181628)
 415. ကြာအင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181298)
 416. ကြာအင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဆွာမင်းလမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180036)
 417. ကြာအင်းကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကြာအင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179073)
 418. ကြာအင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ထောင်ကြံ့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181764)
 419. ကြာအင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကြာအင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180145)
 420. ကြို့ကိုးပင် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကျွဲတလင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182641)
 421. ကြို့ကိုးပင် - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကြို့ကိုးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183656)
 422. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182791)
 423. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180226)
 424. ကြို့ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်အင်းပတ်လည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179146)
 425. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181902)
 426. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184617)
 427. ကြို့ကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ခင်အင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179071)
 428. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ဂုမ္မကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184544)
 429. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်နွားတဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183771)
 430. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်တပင်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182235)
 431. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်တောင်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182195)
 432. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဘိုကတော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179813)
 433. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်တောဟိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182475)
 434. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ချောင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180984)
 435. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကျန်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183927)
 436. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်နွယ်ခွေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183973)
 437. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ပတ္တော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184354)
 438. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ဒေါင်းမနားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181637)
 439. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်လက်ပံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181282)
 440. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218998)
 441. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မကျီးပေါက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182537)
 442. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မကြီးထုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181608)
 443. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်မယ်ဇလီတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184044)
 444. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်မတော့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184295)
 445. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182272)
 446. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဂုံမင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180028)
 447. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182430)
 448. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဗောဓိပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183237)
 449. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်သရက်ပင်မောင်နှစ်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180799)
 450. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182903)
 451. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181272)
 452. ကြို့ကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182338)
 453. ကြို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180837)
 454. ကြို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ငါးရှဉ့်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183498)
 455. ကြို့ပင် - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်မှော်ဇာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181250)
 456. ကြို့ပင် - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကြို့ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181938)
 457. ကြို့ပင်စခန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ဖလံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183993)
 458. ကြို့ပင်စခန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကြို့ပင်စခန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183002)
 459. ကြို့ပင်ဆိပ် - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်စပါးကြွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179879)
 460. ကြို့ပင်ဆိပ် - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ချောင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180986)
 461. ကြို့ပင်ဝိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ပျင်တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184524)
 462. ကြို့ပင်ဝိုင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကြို့ပင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181492)
 463. ကြို့ပင်ဝိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်တက်ဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184243)
 464. ကြို့ပင်ဝိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183640)
 465. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဇလုပ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179969)
 466. ကြို့ပင်သာ - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182209)
 467. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181036)
 468. ကြို့ပင်သာ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184148)
 469. ကြို့ပင်သာ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182006)
 470. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်အကြပ်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180585)
 471. ကြို့ပင်သာ - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184302)
 472. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180011)
 473. ကြို့ပင်သာ - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်မှော်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182979)
 474. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သိုင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180023)
 475. ကြို့ပင်သာ - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182250)
 476. ကြို့ပင်သာ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်အင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180663)
 477. ကြို့လေးပင် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183980)
 478. ကြို့လေးပင် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကတက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184004)
 479. ကြိုးကြာ - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကြိုးကြာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181722)
 480. ကြိုးကြာ - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘန့်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181360)
 481. ကြိုးကြာကွင်း - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ငှက်ပျောတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178924)
 482. ကြိုးကြာကွင်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပျဉ်ပုံလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179325)
 483. ကြိုးကြာကွင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဝါးရုံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179949)
 484. ကြိုးကြာကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကိုင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183660)
 485. ကြူဇောင်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ရွှေအင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179786)
 486. ကြူဇောင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180168)
 487. ကလိ - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကလီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179419)
 488. ကလိ - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်တတ်ခလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178288)
 489. ကဝေစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183605)
 490. ကဝေစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အေးမြသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183543)
 491. ကသဲကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သရက်လိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181595)
 492. ကသဲကုန်း - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကသဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178505)
 493. ကိုးဂွ - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ညောင်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221811)
 494. ကိုးဂွ - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တင်းကုတ္တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180808)
 495. ကိုင်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ကိုင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181669)
 496. ကိုင်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကိုင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183658)
 497. ကိုင်းတန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်မှုန်တိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178264)
 498. ကိုင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182995)
 499. ကိုင်းတာကြီး - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178303)
 500. ကိုင်းတာကြီး - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တောင်ညိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180775)
 501. ကိုင်းတောစု - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကိုင်းတောစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182932)
 502. ကိုင်းတောစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183638)
 503. ကုက္ကိုကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181698)
 504. ကုက္ကိုကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်အရှေ့ပေါက်တောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181280)
 505. ကုက္ကိုကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်မကြီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181949)
 506. ကုက္ကိုကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်တယ်ပင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183555)
 507. ကုက္ကိုင်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကုက္ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179437)
 508. ကုက္ကိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်စည်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182897)
 509. ကုန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ဖလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178610)
 510. ကုန်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကျွန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184130)
 511. ကုန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181277)
 512. ကုန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကြို့ပင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181497)
 513. ကုန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ညောင်ကပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181905)
 514. ကုန်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဟင်္သာချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184404)
 515. ကုန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180012)
 516. ကုန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကန်နှစ်ဆင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182118)
 517. ကုန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180794)
 518. ကုန်းကလေး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ညောင်ကပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181910)
 519. ကုန်းကလေး - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ငှက်တော်မြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182213)
 520. ကုန်းဇင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ကုန်းဇင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181126)
 521. ကုန်းဇင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်အဂ္ဂရာပြည့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181828)
 522. ကုန်းဇင်း - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ဗြူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181224)
 523. ကုန်းတန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179854)
 524. ကုန်းတန်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သပြေတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181479)
 525. ကုန်းတန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180962)
 526. ကုန်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်သရက်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183584)
 527. ကုန်းတန်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်တဘူစားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182655)
 528. ကုန်းတန်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်လက်ပံခုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182744)
 529. ကုန်းသာ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183976)
 530. ကုန်းသာ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်နွားခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181837)
 531. ကုန်းသာ - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တောပုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180878)
 532. ကုန်းအင်း (အနောက်) - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သဖန်းကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221812)
 533. ကုန်းအင်း (အနောက်) - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်လိပ်ပေါကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180577)
 534. ကုန်းအင်း (အရှေ့) - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သဖန်းကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221813)
 535. ကုန်းအင်း (အရှေ့) - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျော်လှကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180583)
 536. ကုရင် - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ဇီးခုန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180524)
 537. ကုရင် - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ငါးခေါင်းအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180520)
 538. ကုလား - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မွေတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180341)
 539. ကုလား - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တင်းကုတ္တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180810)
 540. ကုလား - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပွတ်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184052)
 541. ကုလား - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်သာဂရကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180951)
 542. ကုလား - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်မြေစီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180785)
 543. ကုလားကိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်သင်ပန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183612)
 544. ကုလားကိုင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183602)
 545. ကုလားကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ဆိပ်ဖူး (တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179917)
 546. ကုလားကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သရက်တပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183282)
 547. ကုလားစု - ပဲခူးခရိုင်ကဝမြို့နယ်ထာဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178644)
 548. ကုလားစု - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်လှည်းကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183457)
 549. ကုလားတဲစု - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်မိုးနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178759)
 550. ကုလားတဲစု - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျားခေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178557)
 551. ကူးတို့ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဆင်မနိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184378)
 552. ကူးတို့ကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဆင်ဂွေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179964)
 553. ကူးတို့ဆိပ် - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဆွာရွာမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180062)
 554. ကူးတို့ဆိပ် - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ကျွဲတဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178574)
 555. ကွင်းကျယ် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်အောင်ဇေယျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184217)
 556. ကွင်းကျယ် - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အောက်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183650)
 557. ကွင်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ပျင်တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184523)
 558. ကွင်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ကွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181165)
 559. ကွင်းကြီး - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်အဂ္ဂရာပြည့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181823)
 560. ကွင်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180007)
 561. ကွင်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်သစ်ရာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182910)
 562. ကွင်းကြီး - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ဗြမ္မာ့အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182064)
 563. ကွမ်းခြံကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုလားတက်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183959)
 564. ကွမ်းခြံကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ကမ်းမြင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178441)
 565. ကွီးလား - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကွီးလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180366)
 566. ကွီးလား - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်စော်ပဲဒိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179548)
 567. ကွေ့မ - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မကြီးထုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181612)
 568. ကွေ့မ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်မြောက်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181842)
 569. ကွေ့မ - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ကွေ့မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182617)
 570. ခင်ကြီး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ခင်ကြီး (ရှမ်းစု)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179205)
 571. ခင်ကြီး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဖြူးစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179262)
 572. ခင်ကြီး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ခင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180704)
 573. ခင်ကြီး - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဂုံမင်းတာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180854)
 574. ခင်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဘွဲ့ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179148)
 575. ခင်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ကလီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179420)
 576. ခင်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဘုရားကြီးကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179445)
 577. ခင်တန်း - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပျဉ်ပုံလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179326)
 578. ခင်တန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကညွှတ်ကွင်း(အရှေ့)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180675)
 579. ခင်တန်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကျိပ်ပတီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180060)
 580. ခင်တန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြွယ်ဂံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180862)
 581. ခင်တန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဂွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179140)
 582. ခင်တန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ခင်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180644)
 583. ခင်တန်းကြီး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ခင်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179920)
 584. ခင်တန်းကြီး - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ခင်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178812)
 585. ခင်တန်းလေး - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ခင်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180645)
 586. ခင်တန်းလေး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ခင်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179921)
 587. ခင်တန်းလေး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ရွှေကဇောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180050)
 588. ခင်ဝိုင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ပြောင်သေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180475)
 589. ခင်ဝိုင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ညောင်ကားယားကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180610)
 590. ခင်သာ - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဖြူးစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179259)
 591. ခင်သာ - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်မကျီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179193)
 592. ခတ်ချိုကွင်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179162)
 593. ခတ်ချိုကွင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကန်သာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183696)
 594. ခပေါင်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကံကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179091)
 595. ခပေါင်း - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218980)
 596. ချင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179851)
 597. ချင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သူရဲတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181647)
 598. ချင်းကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရွာမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182041)
 599. ချင်းကုန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တလုတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180953)
 600. ချင်းကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်တိမ်မြုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183679)
 601. ချင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်စစ်ဘိုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179396)
 602. ချင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကျဘန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178908)
 603. ချင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ရွှေအင်ဒုံရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179371)
 604. ချင်းစု - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ဇီးတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178428)
 605. ချင်းစု - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရင်းတိုက်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182167)
 606. ချင်းစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အောက်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183653)
 607. ချမ်းသာကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ခမုံဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183107)
 608. ချမ်းသာကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်လသာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178397)
 609. ချမ်းသာကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ချမ်းသာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182999)
 610. ချမ်းသာကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ချမ်းသာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182901)
 611. ချုံအင်း - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဂွေးကုန်း (အရှေ့)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178862)
 612. ချုံအင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ကက္ကုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180158)
 613. ချုံအင်း - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179542)
 614. ချောက်တရာ - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179017)
 615. ချောက်တရာ - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်သင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183794)
 616. ချောင်းကမ်း - တောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်ရွှေအင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179788)
 617. ချောင်းကမ်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ဇီးပင်ကွေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183939)
 618. ချောင်းကမ်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကျွဲခေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182261)
 619. ချောင်းကမ်းကြီး - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချောင်းကမ်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184188)
 620. ချောင်းကမ်းကြီး - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ချောင်းကမ်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182216)
 621. ချောင်းကျိုး - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်အနန်းဘော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179054)
 622. ချောင်းကျိုး - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ချောင်းကျိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178856)
 623. ချောင်းကျိုး - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တောင်လည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181442)
 624. ချောင်းကျိုး - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်တလုပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181178)
 625. ချောင်းကျိုး - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဂွေးပင်ခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181531)
 626. ချောင်းကျိုး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180171)
 627. ချောင်းကျိုး - ပဲခူးခရိုင်ဝေါမြို့နယ်ကမာကဘန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178769)
 628. ချောင်းကျိုး - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်မျက်နီကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180841)
 629. ချောင်းကြိုး - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဇေယျသိမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180189)
 630. ချောင်းကြိုး - ပဲခူးခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်အင်းဗလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179533)
 631. ချောင်းခြား - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်လေးသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181058)
 632. ချောင်းခြား - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ရွာမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181216)
 633. ​ချောင်းခွ - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်မြို့ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184696)
 634. ​ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်တောင်ဘို့လှကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181869)
 635. ချောင်းခွ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်စောင်းဝှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184168)
 636. ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်လဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181622)
 637. ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်မြို့မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181120)
 638. ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်သပြေကြီးစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181966)
 639. ချောင်းခွ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183989)
 640. ချောင်းခွ - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ပတောက်ခင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179941)
 641. ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရွာပုလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182000)
 642. ချောင်းခွ - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ပုတိမ်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182986)
 643. ချောင်းခွ - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ရင်းတိုက်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182166)
 644. ချောင်းစောက် - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်တူမောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179084)
 645. ချောင်းစောက် - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ချောင်းစောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183775)
 646. ချောင်းစောက် - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပန်းတင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184029)
 647. ချောင်းစောက် - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်သာဂရကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180161)
 648. ချောင်းစောက် - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183639)
 649. ချောင်းဇောက် - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကုန်းလည်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179238)
 650. ချောင်းဇောက် - ပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ချောင်းဇောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181381)
 651. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်လိန်ပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184535)
 652. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ဇရစ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183327)
 653. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဇရပ်လှကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183744)
 654. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဘုရားပျိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183851)
 655. ချောင်းနား - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်တောင်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182199)
 656. ချောင်းနား - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ပျဉ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181933)
 657. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ဗျက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183382)
 658. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်မော်ရကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183820)
 659. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ရှားတောကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183380)
 660. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သင်အိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183317)
 661. ချောင်းနား - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ကြို့ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182253)
 662. ချောင်းနား - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဝါးတီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180920)
 663. ချောင်းနား - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကျပ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183516)
 664. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ချောင်းနားစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184492)
 665. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ကြို့ပင်စခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184605)
 666. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ဘုရားကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183791)
 667. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်တင်ပြင်ခွေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184165)
 668. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ထူးကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184650)
 669. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုလားတက်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183961)
 670. ချောင်းနားစု - ပြည်ခရိုင်ပေါင်းတည်မြို့နယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181893)
 671. ချောင်းနားစု - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကညွှတ်ကွင်း(အနောက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180679)
 672. ချောင်းနားစု - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ကမွန်းခြုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183579)
 673. ချောင်းဝ - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်နံဇကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179186)
 674. ချောင်းဝ - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ချောင်းဝကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180981)
 675. ချောင်းဝ - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်လသာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178400)
 676. ချောင်းဝ - ပဲခူးခရိုင်ပဲခူးမြို့နယ်ဝါးပြန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178449)
 677. ချောင်းသုံးခွ - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182812)
 678. ချောင်းသုံးခွ - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ချောင်းသုံးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183921)
 679. ချောင်းသုံးခွ - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဂုံညင်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183117)
 680. ချောင်းသုံးခွ - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်ချောင်းသုံးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182818)
 681. ခရမ်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်မင်းကံရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180498)
 682. ခရမ်း - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ခရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178517)
 683. ခရုချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်သင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183793)
 684. ခရုချောင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကျီးမနိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180760)
 685. ခြောက်အိမ်တန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဖန်ခါးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184424)
 686. ခြောက်အိမ်တန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ကိုင်းတောစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182936)
 687. ခုံကြီး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်သောင်လယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180318)
 688. ခုံကြီး - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်လဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181621)
 689. ခူမှိုင်းလေး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ခူမှိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180402)
 690. ခူမှိုင်းလေး - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ဆိပ်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180409)
 691. ခွက်မ - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ခွက်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179021)
 692. ခွက်မ - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ခွက်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183293)
 693. ခွက်မ - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်မတော့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184296)
 694. ဂင်ဒိတ်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ကျွဲတလင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183284)
 695. ဂင်ဒိတ်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ကုလားတက်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183964)
 696. ဂင်ဒိတ်ကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်ထောက်ကြန့်ကွင်း (အမ်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183275)
 697. ဂျင်းယားကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ဂျင်းယားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184063)
 698. ဂျင်းယားကုန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်အနောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184080)
 699. ဂုံးကျော် - ပဲခူးခရိုင်သနပ်ပင်မြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178493)
 700. ဂုံးကျော် - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တင်းကုတ္တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180809)
 701. ဂုံးတဲ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180641)
 702. ဂုံးတဲ - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကညွှတ်ကွင်း(အနောက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180682)
 703. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်သက်ရင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184616)
 704. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ငါးရှဉ့်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183502)
 705. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်နတ်တလင်းမြို့နယ်လက်ခုပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184123)
 706. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်မင်းဒူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184438)
 707. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဂုံညင်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183115)
 708. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183506)
 709. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဂုံညင်းတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183569)
 710. ဂုံညင်းတန်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်အေးမြသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183541)
 711. ဂုံမင်းကွင်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180638)
 712. ဂုံမင်းကွင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဂုံမင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180027)
 713. ဂုံမင်းမြောင် - သာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်သပြေစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183839)
 714. ဂုံမင်းမြောင် - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်မတောင့်တကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183511)
 715. ဂွေးကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဂွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179139)
 716. ဂွေးကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ကျောင်းစိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (179034)
 717. ဂွေးကုန်း - ပဲခူးခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ဂွေးကုန်း (အရှေ့)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (178860)
 718. ဂွေးကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်စပါးကြီကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181077)
 719. ဂွေးကုန်း - ပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တောင်ဘွေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181602)
 720. ဂွေးကုန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ချင်းခင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (218963)
 721. ဂွေးကုန်း - ပြည်ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ်ဂွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182275)
 722. ဂွေးကုန်း - တောင်ငူခရိုင်အုတ်တွင်းမြို့နယ်တောင်ညိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180776)
 723. ဂွေးချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အုန်းနှဲကျောတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184510)
 724. ဂွေးချောင်း - တောင်ငူခရိုင်ရေတာရှည်မြို့နယ်ဆံတော်ပို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (221842)
 725. ဂွေးချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်သာယာဝတီမြို့နယ်သင်တောရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182795)
 726. ဂွေးချောင်း - သာယာဝတီခရိုင်အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဒေါင်းစပါးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183628)
 727. ဂွေးတောက်မြှောင် - ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့နယ်ဝါးရုံဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (181105)
 728. ဂွေးတောက်မြှောင် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ဂွေးတောက်မြှောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182407)
 729. ဂွေးတောက်မြှောင် - ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်အိုးထိန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182460)
 730. ငနုသန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ကညွှတ်ကွင်း(အရှေ့)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180676)
 731. ငနုသန်း - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်သမင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180693)
 732. ငှက်ကြီးသိုက် - သာယာဝတီခရိုင်ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ငှက်ကြီးသိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184675)
 733. ငှက်ကြီးသိုက် - တောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့နယ်ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180616)
 734. ငှက်ကြီးသိုက် - သာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်သရော (ဂျီ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (183250)
 735. ငှက်ပျောတုံး - သာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ညောင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (184266)
 736. ငှက်ပျောတုံး - သာယာဝတီခရိုင်လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရေငံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (182949)
 737. ငှက်ပျောတော - တောင်ငူခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီကုတ် (180328)