မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပတ်ဝန်းကျင်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုသည်မှာ

မြေထု၊ ရေထု၊ လေထု၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ တို့ပါဝင်သည့်လူသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း၊

တိရစ္ဆာန်များ နှင့် အပင်အမျိုးမျိုးတို့၏ သက်ရှိဇီဝဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း၊

သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးနှင့် ပသာဒအလှအပဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များကိုလည်းကောင်း စသည်တို့ကို ဆိုလိုသည်။

ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်။

ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာ